Källkritik istället för hat!

Viktigt inlägg i en mycket angelägen fråga i dagens Svenska Dagbladet; källkritik och möjligheterna till korrekt information. Nuri Kino formulerar sig väl kring behovet av att ha egna korrespondenter på plats, för att minimera risken för att luras av propaganda. Det har hänt flera gånger i svenska medier. Risken är stor att det kommer att ske igen. Således; lita heller inte blint på vad som står i svenska tidningar. Det kan vara falsk propaganda. Gör en egen kontroll, fundera på rimligheten, döm aldrig för hårt utan att känna dig rimligt säker på fakta.

Det gäller både utrikesnyheter och inrikesdito. Förenklade bilder av komplicerade skeenden skapar grogrund för hets, våldsamheter och felaktiga politiska beslut. Dra dig inte undan från det annorlunda, utan sök dialog och använd nyfikenhet.

Alltför ofta bygger vi våra slutsatser på okunnighet och rädsla. Istället för att källkritiskt granska det som sägs om ”den andre” sväljer vi andras ”sanningar” för att de stämmer med och rentav förstärker våra egna fördomar.  Så skapas hat, och hat föder ondska.

Ondska skapas alltför ofta med spegeln som metod, och okunnigheten om ”den andre” som källa. Sannolikt oftare av dig själv än den du dömer som ond.

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Idé och rättvisa, Tro&Politik | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Se den andre – uppgiften nu för Egypten

Folkomröstningen kring ny konstitution för Egypten pågår idag och i morgon. Jag hoppas det är början på ett nytt kapitel för den Egyptiska revolutionen och befrielsekampen.
Det är många fel och oförrätter som begåtts också efter den 25 januari 2011, då revolutionen inleddes. Ska Egypten ta sig framåt måste dessa begågna oförrätter hanteras tydligt men varsamt av alla inblandade parter. Det är inte rimligt att terrorstämpla sina politiska motståndare, som den nuvarande militärstödda regeringen gjort. Det är heller inte rimligt att använda statsapparaten och konstitutionen som en täckmantel för förtryck av människor. Den religiösa förföljelsen har hela tiden drabbat många. Sedan i somras har situationen för Egyptens kristna, kopterna, lättat något, men fortfarande drabbas de av förtryck och våld. Skändningen av religiösa rum, både kyrkor och moskéer, pågår ständigt. 

Det är många av makthavarna de senaste åren som har anledning till självrannsakan, såväl de som haft makten det senaste halvåret, som de som hade den före det och efter presidentvalet 2011. 

Demokratin byggs för framtiden. Den kräver dialog mellan alla parter och respekt för oliktänkande.

Oförrätterna fortsätter, för bara några dagar sedan arresterades representanter för det relativt mittenorienterade partiet ”Strong Egypt” för att de drev såvitt jag kan bedöma normal valkampanj för att få ett Nej i folkomröstningen. Det är lika orimligt som när President Morsi beskar hans motståndares möjligheter att driva politisk opinion, och lämnade dåvarande oppositionen utanför alla former av rimlig dialog.

Idag och i morgon genomförs folkomröstningen. Av rapporter, bland annat från de Egyptiska socialdemokraterna, pågår aktiviteter för att stoppa en rättvis omröstning. Det är också orimligt.

Folkomröstningsdagarna kan, förhoppningsvis vara möjligheten till ett nödvändigt kapitelbyte i den Egyptiska demokratiseringsprocessen. Från en period där motsättningarna befästs och oliktänkande bekämpas med våld och repression. Till en period där dialog och sökandet efter det gemensamma är i fokus.

I varje demokrati måste man ”Se den andre”, inte bara sig själv! Där tror jag en huvuduppgift ligger för alla parter i Egypten.

Följ folkomröstningen här:

Daily News Egypt (Engelskspråkig tidning accepterad av militärregimen)

Aljazeera (Engelskspråkiga kanalen, två av kanalens journalister arresterades för en tid sedan av militärregimen. Den arabiskspråkiga Aljazeera får inte verka i Egypten)

Al Ahram (Engelskspråkig nyhetsbyrå, nära kopplad till den Egyptiska staten)

 

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Egypten | Etiketter | Lämna en kommentar

Lång historia av förtryck från väst

Demonstrationer och våldsamheter fortsätter i Egypten. Det gör så ont i själen. Dels för att motsättningarna är så djupa och avgrundslika. Men också för att de understöds av den ”västerländska demokratin”. Vi är som nationer för dem som gynnar oss, och det är de krafter som ställer upp för den traditionella maktsfären.

Jag tycker att Brödraskapet under sitt år vid makten tydligt visade att de ville föra Egypten mot ett ojämlikt och orättfärdigt samhälle. Mina idéer är annorlunda än brödraskapets. Men jag respekterar deras rätt att finnas och få säga sin mening. Jag respekterar också deras rätt att vinna val i kamp mot mina meningsfränder.

Men det är svårare att respektera en militärmakt som, med moraliskt stöd från antimuslimister i väst terrorstämplar Brödraskapet. Ansvaret för att Brödraskapet nu radikaliseras och blir allt våldsammare vilar tungt på alla dem i väst som hellre stödjer militären än demokratin. 

Folkomröstning i Egypten december 2012. Om en vecka är det dags igen.

Folkomröstning i Egypten december 2012. Om en vecka är det dags igen.

Det är knappast en nyskapad skuld, utan en skuld vi byggt upp på olika sätt under flera hundra år. För det första handlar det om kolonialmakternas hantering, där erfarenheterna i Egypten av  i första hand Engelsmän knappast är positiva. De senaste erfarenheterna av kolonialmaktsförtryck har Egypten under 1900-talet, och det är Storbritannien som har huvudansvaret.

Storbritannien betraktas av sig själva och av västvärlden i övrigt på många goda grunder som ett historiskt föredöme när det gäller demokrati m.m. Men de grunderna bortser från det engelska kolonialväldet, där förtrycket var omfattande och de mänskliga rättigheterna kränktes regelmässigt. Det förtrycket pågick in i 1950-talet. Vidare har västvärldens handelspolitik inneburit en ojämn och förtryckande struktur, där relativpriserna knappast avspeglar ömsesidig respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Till det kommer västvärldens stöd till förtryckande regimer. Alltifrån handelsavtal som gynnar västvärlden ensidigt till sådana som också gynnar en liten maktelit i Egypten och andra länder.

När man från Egypten, men också från många andra länder, lyssnar till kraven på demokrati och mänskliga rättigheter från västvärlden, och känner till den historia av förtryck dessa länder stått för i bland annat Egypten, och det stöd de lämnat till förtryckarregimer, får man en annan förståelse i begreppet ”demokrati” än det vi har. De som förtrycker är ju de som står just för ”demokrati”.

Ovanpå det kommer därefter västvärldens omfattande kritik mot människors val, när fria val faktiskt genomförs. Vi tar oss rätten att överpröva väljarnas val i Egypten, och blir snarast en kraft för att stödja dem i Egypten sätter sig upp mot demokratiskt fattade beslut. Vi har dessutom, från många länder och olika politiska grupperingar, givit vårt stöd till förtryckande regimer. Genom politiskt samarbete på annat sätt. Vi har inte anledning till svensk inrikespolitisk ensidig kritik mot Carl Bildt. Han har faktiskt hanterat Egypten relativt väl. Han var en av EU-s utrikesministrar som tydligast sa ifrån i samband med militärkuppen i somras.

Till detta vill jag också säga att jag tror starkt på ett fortsatt dialogarbete med Egyptiska politiska krafter. Det socialdemokratiska partiet i Egypten är nybildat, och de behöver – precis som vi!! – samtalspartners att bench-marka mot. Deras ställningstaganden till flera ingripanden från militären under hösten visar, tycker jag, på deras intresse att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Jag tror vi har stor anledning att fortsätta och fördjupa kontakten med dem från svensk och europeisk socialdemokratis sida. Samtidigt som jag tror vi har lika stor anledning att också fortsätta kontakterna med andra politiska krafter liksom fackföreningsrörelser och andra civilsamhällesorganisationer i Egypten.

Dialog och förståelse för dem också med annan övertygelse än den egna är en nödvändighet för oss alla. Som brukligt, även om det var länge sedan mitt förra inlägg, slutar jag med konstaterandet att det är dags nu.

Dags för rättvisa!

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Egypten | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Brödraskapet har folkligt stöd i Egypten!

Oroligheterna i Egypten fortsätter. Just nu har president Morsi avsatts av militärerna. En militärkupp har genomförts. Det som började som en folklig resning mot en repressiv och ineffektiv makt i form av Mubarak och fortsatte med organisering av ett fritt partistystem och därefter följdes av demokratiska val, där president Morsi, kandidat för Freedom and Justice party, den politiska grenen av Brödraskapet, vann folkets förtroende, har nu utvecklats till en militärkupp.

Det folkliga missnöjet över Morsis, och Brödraskapets, politiska handlag med Egypten gav militären nu råg i ryggen att avsätta presidenten, för att som de själva säger försöka börja om från början. Med ett nytt val av president, ett nytt arbete för att skapa en konstitution med stöd över de politiska gränserna i landet.

Egypten 2012 Foto Linnea Jacobsson

Egypten december 2012. Foto: Linnea Jacobsson

Utvecklingen är långt ifrån så självklart bra och enkel som det framstår mellan raderna på de flesta västliga kommentarerna, skulle jag vilja säga.

Protesterna mot Morsi och Brödraskapet skulle jag vilja säga är tvådelade. Dels handlar det om en oförmåga att faktiskt hantera makten och statsapparaten, vilket medfört att korruptionen och repressionstakterna inom polisen fortfarande är omfattande, att den ekonomiska utvecklingen går baklänges med alltför hög hastighet m.m. Dels handlar det om att Morsi alltför hårdhänt och utan dialog med oppositionen driver igenom grundläggande förutsättningar för staten som inte är tillräckligt religionsneutrala.

Kritiken kring den praktiska oförmågan bör vara rätt pinsam för Morsiregimen. Brödraskapet har haft drygt 80 år på sig att formulera en politik för det samhälle de vill ha, ur ekonomisk och administrativ synpunkt. Men de har uppenbart inte ägnat det tillräckligt många tankar. Regimen har helt enkelt inte haft förmåga att hantera de frågeställningar som varje regim i varje nation måste hantera. Det drabbar människor i landet genom arbetslöshet, sämre ekonomiska villkor och en oförutsägbar liksom våldsam polismakt.

Sådan oförmåga skapar oro i landet liksom anledning till protester och uppror.

Men också oförmågan att upprätthålla ett demokratiskt samtal med oppositionen kring konstitutionella frågor ger upphov till protester. President Morsi har vid upprepade tillfällen under det år han var president talat om dialog, han har bjudit in till sådana möten med oppositionen. Dock har ingen större notis tagits om oppositionens synpunkter. Så agerar inte makten i en demokrati. Inte ens om oppositionen uppträder på samma sätt, vilket dessvärre varit fallet vid ett flertal tillfällen under året. Jag är rätt säker på att ElBaradei, som nu uppträder som ledare för den samlade oppositionen, inte är särskilt annorlunda än Morsi om nu ElBaradei skulle bli president. Dessvärre.

Den ömsesidiga respekt mellan makt och opposition, som måste finnas i en demokrati, har helt enkelt inte funnits.

När nu militären tagit beslutet att avsätta den folkvalde president Morsi, måste nästa steg nu vara att inleda en försoningsprocess. Och det har också Al Sisi, den general som nu har makten, sagt att man ska göra. Man har särskilt strukit under vikten av att ha ungdomsrörelserna med i processen, vilket jag tror är viktigt, eftersom mycket av både den första och nu inledda andra revolutionsvågen initierats och drivits av ungdomarna.

Det finns dock en stor risk med den fortsatta utvecklingen. Och det är att Brödraskapet med sina olika grenar ställs utanför. Brödraskapet och FJP (Freedom and Justice Party) kan komma att betraktas som de som ska hållas borta och kort i den fortsatta utvecklingen. I så fall begår man ett gigantiskt felsteg, vill jag säga. Brödraskapet har fortfarande ett mycket starkt och stort folkligt stöd. Att hålla dem utanför ger dem rollen av martyrer. Och då riskerar de att utvecklas till fullfjädrade extremister med vapen som enda medel. Så har de utmålats redan tidigare, men det har inte varit en sann bild. Tvärtom är Brödraskapets historia i Egypten främst förknippad med religion och sociala insatser. Extremister formas inte av sig själv.

Extremister formas genom förtryck och negligerande. FJP och Brödraskapet måste få vara en självklar del av Egyptens fortsatta utveckling. Jag hoppas att såväl svensk som europeisk utrikespolitik med skärpa kommer att stryka under behovet av att alla delar av Egyptens politiska karta får rätten att delta, alltså absolut också den starkaste politiska kraften, som kommer från Brödraskapet.

Från den tidigare oppositionen i Nationella räddningsfronten (NSF) har man sagt att så ska vara fallet. Inte minst har det socialdemokratiska partiet i Egypten strukit under behovet av en allegyptisk samsyn i skapandet av en konstitution och ett system där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.

Under alla förhållanden är det dags nu.

Dags för rättvisa!

Läs mer om utvecklingen i Egypten här:

AlJazeera

Alarabiya

Egypt Independent

Ekot

DN

SvD

 

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Egypten, Utrikes | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Militären har bestämt sig – Morsi ska bort

Protesterna mot och mot-mot president Morsis styre i Egypten fortsätter ännu en dag. Motdemonstranterna leds numera huvudsakligen av Tamardod (Rebellerna). Mot-mot-demonstrationerna organiseras såvitt jag förstår dock fortfarande mest av Brödraskapet och deras politiska parti Freedom and Justice Party.

Jag skriver mot-mot därför att min bild av den aktuella situationen huvudsakligen är att man är mot. Antingen president Morsi och Brödraskapet, eller också mest mot de som är emot Morsi och Brödraskapet. Det är nämligen inte så enkelt.

IMG_5578För en del av dem som demonstrerar mot mot-demonstrationerna säger ”Jag röstade inte på Morsi, men han är demokratiskt vald och ska därför få styra under sin mandattid”. Andra säger mest ”Jag är emot de som demonstrerar mot Morsi”. Rätt få uttalanden är konstruktiva och balanserade dessa dagar, vilket är mer än lätt att förstå. Egypten står på randen till inbördeskrig. Precis allt står på spel. I det läget är det förmodligen omöjligt att inte dras med i konfliktlogiken. Våld föder våld, och hat föder hat.

En del uttalanden är dock intressanta att notera.

För det första noterar jag att det salafistiska Al Nour-partiet reagerat logiskt och rimligt mot militärens ultimatum. Militären säger sig ställa kraven på alla inblandade, att upploppen ska avstanna. Annars tar de över. Ett sådant krav är rimligen mest av allt riktat mot Morsi och Brödraskapet. För om upploppen fortsätter avsätts ju Morsi, och det är vad Tamarod vill…

För det andra framställs nu  Amr Moussa, den tidigare generalsekreteraren för Arabförbundet (också bland annat tidigare utrikesminister under Mubarak), som den balanserade, ansvarstagande och mest statsmannalika politiska ledaren. Det kan – och det hoppas jag – vara sant och riktigt. Men det kan också vara ett sätt för Militären och den gamla makteliten (som brukar kallas Feloul) att inför västvärlden skaffa sig en legitim ledare efter en kommande militärkupp.

Det är i sanning komplicerat att göra en rimlig analys och dra välgrundade slutsatser kring läget och utvecklingen i Egypten just nu. Såvitt jag kan bedöma det är det inte självklart att den revolution som nu verkar inledas på samma grundmurade sätt som 2011 faktiskt har de breda folklagrens stöd. Det verkar mer vara en revolution organiserad av medel- och överklassen. Om det på längre sikt är en bättre väg mot faktisk och fungerande demokrati än den väg som Egypten slog in på sedan januarirevolutionen är dock en annan fråga. Även om revolutionen nu är mer toppstyrd kan den leda längre.

Ett av de mer obehagliga inslagen i den ”demokrati” som FJP visat upp sedan presidentvalet är nämligen att deras tolkning är att majoriteten bestämmer allt om allt. Inga onödiga skydd för minoriteterna, inga grundläggande rättigheter att vara sig själv, har varit Morsis och FJP:s modell. Majoriteten ska bestämma, också om de mest långsiktiga frågorna som konstitutionens utformning. Det är obehagligt. I samband med presidentvalet fanns det en kommentar om att nu gällde en ny form av demokrati ”En man/kvinna, en röst, en gång”. Det är knappast en hållbar demokrati, där människor får delta och dessutom ta ansvar.

Det blir allt mer uppenbart att militären tagit ställning mot Morsi. Frågan är vad de tagit ställning FÖR?

Jag är inte säker på att det finns en egentlig idé som omfattas av särskilt många kring hur Egypten ska utvecklas efter det att Morsi störtats. När en demokratiskt vald president störtas, är det ju inte självklart att demokrati kommer att vara det som ersätter. Men det är ändå den sannolika vägen framåt, också för såväl militären som för Tamarod. Det är mycket angeläget och väsentligt att ett program för Egyptens fortsatta utveckling formuleras snarast. Och att det tydligt och klart inbegriper rättigheter för alla att delta. Också för FJP och Brödraskapet. De är en del av Egypten. Och de är dessutom en del som – vad man än tycker om det i västvärlden – har stort folkligt stöd. Tycker vi i Sverige att det är rimligt att Sverigedemokraterna, som i senaste valet hade drygt en tjugondel av rösterna bakom sig, får delta i Almedalsveckan (Och det gör ”vi” uppenbart, eftersom de ju får det. Jag tycker dessutom det är helt i sin ordning), så är det självklart att FJP och Brödraskapet ska få delta i byggandet av Egypten, med sina åsikter och sina perspektiv. För faktum är att de när det var val senast fick mer än varannan avgiven röst.

* * *

Samtidigt är det centralt att västvärlden inte en gång till klampar på i sina missilförsedda ullstrumpor och enkelt och oreflekterat tar ställning för den som verkar vara mot det nuvarande, och framförallt verkar vara den som kommer att störa västvärlden minst. Dessutom en som ser till att de ekonomiska obalanserna mellan västvärlden och Egypten fortsätter vara till västvärldens fördel. En modern och framtidsorienterad utrikes- och säkerhetspolitik måste nu bygga på ömsesidighet och förtroende, inte ensidighet och utnyttjande. Västvärlden måste visa människorna i Egypten den självklara respekt de har rätt till. De måste få göra sina egna val. Vårt ansvar ska inte vara att näpsa de beslut folket tar i val, utan framförallt istället vara att ödmjukt dela med oss av våra erfarenheter kring hur ett (förvisso ofullständigt och ofärdigt) demokratiskt samtal och starka, fria människor tar utvecklingen framåt.

Istället för att pumpa in pengar till militären – som USA ju gjort och fortfarande gör till Egypten – borde huvudsatsningen kring de biståndsinsatser som görs handla om att förstärka utbildningssystemet (fortfarande är en stor andel av Egyptierna analfabeter), och stärka civilsamhället. Ett starkt civilsamhälle är en nödvändig förutsättning för en fungerande stat, för ett starkt civilsamhälle med demokratiskt fungerande aktörer, är en viktig väg till ”empowerment” (att ge människor kraft att ta ansvar).

Vidare bör handelspolitiken utvecklas. Det finns så mycket som kan förstärkas på det området. Här borde EU omedelbart sätta igång ett kraftfullt arbete, inte bara gentemot Egypten, utan gentemot hela MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika).

Detta sista sagt alldeles oavsett vad som händer de kommande dagarna. Det politiska ledarskapet i Egypten, som skapades efter revolutionen 2011, har i allt för hög grad tappat greppet om utvecklingen. Men även om de inte klarar uppgiften, så kommer det alltid en ny dag efter varje natt. Och Egyptierna fortsätter att leva i sitt underbara land, med så oändligt rik och stolt historia. De har rätt till en framtid i frihet.

Det är verkligen dags nu.

Dags för rättvisa!

Läs också i DN och SvD om utvecklingen i Egypten.

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Egypten, Utrikes | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Ett år med Morsi

För ett år sedan tillträdde president Morsi, som den första folkvalde presidenten i Egypten. Det var en stor och viktig dag i Egyptens långa historia, att få en president vald i ett huvudsakligen fritt och hemligt val. (Anklagelserna om valfusk var få, och skulle också om de var sanna inte påverkat valutgången). Resan från en förtryckarstat under Mubarak, till en demokrati tycktes inte lång, bara ett och ett halvt år.

Det muslimska Brödraskapet, som Morsi kommer från, och det parti (Freedom and justice party) de bildat inför valen, hade en svår uppgift framför sig när makten överlämnades från militären. Morsi sa ”Jag ska vara alla egyptiers president, inte bara mina partivänners” när han tillträdde. Men sedan dess har han mer och mer distanserat sig från den positionen, och istället använder Brödraskapet en ny definition av demokrati (även om den faktiskt används på andra håll i världen också, ibland), nämligen den att majoriteten bestämmer allt, och minoriteten får rätta in sig.

Tahrir-torget, december 2012.

Tahrir-torget, december 2012.

Det är dock en farlig väg, särskilt när motsättningarna är stora. Demokrati är så oändligt mycket mer än att majoriteten bestämmer. Varje demokrati måste se till att alla invånare får plats och möjligheter att vara sig själva. Minoriteter måste tillförsäkras rätten att vara sig själva. Det är vad mänskliga rättigheter handlar om. Var och en har rätt att vara sig själv, så länge hen inte förtrycker någon annan.

Morsi valde inte den vägen. Han har allt mer systematiskt lämnat oppositionen utanför (även om det inte alldeles sällan funnits anledning att också kritisera oppositionen för sitt agerande). Det fungerar helt enkelt att bygga en demokrati med stöd av bara halva befolkningen. Demokrati måste bygga på att de allra, allra flesta är överens om grunden och regelverket.

Motsättningarna har vuxit under våren, och inför den årsdag av Morsis tillträdande, som är idag, har de stigit till stormstyrka. Våldsamheterna tilltar allt mer, och motsättningarna befästs.

Nu sägs det allt oftare att Egypten delas in i tre grupper. En grupp, fortfarande stor, stödjer president Morsi och Brödraskapet, en annan grupp stödjer den vänsterorienterade/liberala oppositionen. Och en tredje grupp vill att militären åter tar makten.

Jag tror det är lätt att underskatta risken för militärkupp. Jag har skrivit om militärens ställning och historia tidigare, och lämnar därför frågan i denna text, men vill uppmärksamma för denna tilltagande risk, som uppenbart också nu får folkligt stöd.

Om president Morsis parti, FJP, och Brödraskapet har jag också skrivit tidigare. vid ett tillfälle liknade jag dem vid svenska/europeiska kristdemokrater. Det kan kanske tyckas passande en sådan här dag, när det är Kristdemokraternas dag här i Almedalen (där jag är under veckan). Och det är, såvitt jag kan bedöma fortfarande en riktig beskrivning på en del av Brödraskapet. De har en mångårig historia som social och religiös rörelse i Egypten. Under Mubarak var det den enda del av samhället som i någon mening stod för välfärd och humanitet. Men den del av Brödraskapet som på det viset är socialkonservativt orienterat, har allt tydligare och mer manövrerats ut av den islamistiska gruppen inom Brödraskapet och FJP.

Därmed är en betydligt bättre jämförelse mellan FJP och ett svenskt parti idag istället Sverigedemokraterna, som ju likt dem står för förtryck av oliktänkande, kulturell ensidighet och intolerans mot det annorlunda. Och Sverigedemokraterna har ju sin dag här i Almedalen i morgon. Det sägs förresten att de har partivänner från andra länder på plats här. Frågan är om FJP från Egypten finns på plats för att ge dem sitt stöd? Men de har sannolikt nog med den inrikespolitiska situationen i Egypten.

***

Motsättningarna i Egypten har tilltagit väsentligt i takt med att Morsi och FJP slagit in på den högerorienterade islamistiska vägen. Den vänsterorienterade/liberala oppositionen, som samordnar sig i NSF, National Salvation Front, har samtidigt allt tydligare markerat att de inte på något sätt accepterar riktningen som samhället tvingas in på genom Morsis politik.

Oppositionen har under året varit varierad i sin framgång att föra oppositionspolitik. Ibland, rentav alltför ofta, framstår de som ointresserade av att ta ansvar för Egypten, utan nöjer sig med att framföra klagomålen och ställa krav på avgång. Den senaste tiden har dock oppositionen börjat formulera ett alternativ till den högerislamistiska vägen som Morsi går:

Nyval av president, val av ett parlament, omtag i författningsfrågan (så de mänskliga rättigheterna bättre tillgodoses). Och de har dessutom tydligt uttalat sin vilja, liksom ett oeftergivligt behov av, att den fortsatta processen omfattar alla betydande politiska krafter i landet, alltså såväl en kommande majoritet som en kommande opposition.

Det är, såvitt jag kan bedöma, en både klok och väl avvägd linje. Och det är inte utan stolthet jag kan konstatera att i denna grupp av partier, NSF, ingår det Egyptiska socialdemokratiska partiet.

Frågan är dock om Morsi och FJP ens kommer att överväga oppositionens krav. I så fall är risken stor att militären åter tar makten.

För min del slutar jag som jag brukar. I Egypten, och överallt annars i världen, är det dags nu.

Dags för rättvisa!

Läs mer om dagens demonstrationer bland annat här:

Aljazeera

AlArabiya

CNN

BBC

 

 

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Egypten, Utrikes | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Alla lika – alla olika

Demokrati och mänskliga rättigheter är en självklar utgångspunkt för oss som bor och lever i Sverige. Tror vi i all fall. Vi berömmer oss gärna som varandes öppna och accepterande. Invandring och utvandring har i olika skeden av vår historia varit omfattande. För oss som är eskilstunabor finns det anledning att påminna oss själva om att vår storhet och utveckling i mycket hög utsträckning berott på både accepterande av det nya och annorlunda samt invandrare. Den industritradition som vi har beror ju på att människor från andra länder kom hit och startade verksamheter som aldrig tidigare funnits här. Reynoldh Rademacher är ju ett minst sagt tydligt exempel.

Men någonstans på vägen har vi fastnat i vår egen tro, utan att verkligheten följt med. Öppenheten har förbytts till missriktad vällovlighet gentemot dem vi ”svenskar” betraktat som invandrare och gränserna har stängts allt mer.

KlippdomenVår missriktade vällovlighet har byggt murar mellan människor. Mellan dem som ”vi” betraktar som integrerade, och ”dem” som är annorlunda. Vi har därefter skapat en alldeles egen politik – integrationspolitik – för att minska spänningarna i samhället, som kom som en självklarhet av ”annorlundifieringen”. Och de som ska ändras är naturligtvis ”de”.

Den hjärtnupande tanken bakom politiken är ju minst sagt rimlig, och till och med självklar. Varje människa ska utifrån sina förutsättningar få delta i samhället. Meningen var också att integrationspolitiken skulle innefattas i alla politikområden. Men det blev ju tvärtom. Nyanlända får inte arbeta, det har ”vi” bestämt. ”Vi” väljer bort dem när jobb ska tillsättas, istället erbjuder vi bidrag. Den onda cirkeln skapar utanförskap. ”De” får en ekonomisk och social standard som ligger långt ifrån ”oss”. Den ekonomiska spänningen mellan skapade grupper ger ökad osäkerhet och brottslighet, trygghet och utveckling får stryka på foten. Samhället börjar brytas sönder, och när brotten blir större knakar det så det hörs.

Integrationspolitiken utgår mer eller mindre helt från att det är ”de” som ska ändras. När det i rätt stor utsträckning faktiskt istället är ”vi” som måste förstå och förändra oss. ”Vi” måste göra på samma sätt som på 1700-talet i Eskilstuna, nämligen lyssna till det ”annorlunda”. Det är bättre för ”oss”, för vi blir rikare (både kulturellt och ekonomiskt) och det är bättre för ”dem”, för de blir rikare (både kulturellt och ekonomiskt).

Integrationspolitiken måste helt enkelt läggas om från grunden. Istället för att vara ett särskilt politikområde, med egna myndigheter och insatser, ska alla politikområden omfatta alla som bor och lever i Sverige – i  realiteten.

Näringslivspolitik är ett viktigt område för att skapa fler jobb. Och det behövs ju! Men näringslivspolitiken har få och tandlösa insatser för att ge möjligheter till dem som har andra entreprenörsmodeller, kontaktnät och produktutvecklingsmetoder än dem som ”vi” bestämt ska gälla.

Arbetsförmedlingens insatser gentemot invandrare är alldeles för ofta ett utmärkt exempel på hur invandrarnas kompetens och kunnande inte får användas.

Bostadspolitiken förstärker också den utanförskapet, genom att den numera bygger på att man måste göra ”boendekarriär” vilket kräver att man lever hela sitt liv i Sverige och dessutom har rimliga ekonomiska villkor under hela livet.

Pensionssystemet och socialbidragen är andra områden där det tvingats fram särlösningar för invandrare. Istället måste systemen i sig själva byggas om så att de omfattar alla.

Målet ska vara att var och en får möjligheter att delta i samhället. Det gör man bara om alla samhällsinsatser riktas mot alla, och istället avpassas för varje enskild individ.

Alla måste utvecklas i ett samhälle som vill framåt. Den bästa integrationspolitiken vore att integrera integrationspolitiken i all annan politik. På riktigt!

– – –

Den här texten skrev jag ursprungligen någon gång 2006-2007, som en av mina mer fasta sidor här på bloggen under kategorin ”Visioner”. Det kändes angeläget att lyfta upp den som ett inlägg,

För det är ju dags nu.

Dags för rättvisa!

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Hållbar utveckling, Idé och rättvisa, Tro och solidaritetsrörelsen, Tro&Politik | Etiketter , | Lämna en kommentar

Nydefinitinon av förnyelse behövs

Under 1970-talet (närmare bestämt 1978) startade SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, en tankesmedja – Timbro – för att på lite sikt, så där en femton till trettio år, styra tankemodellerna i Sverige i mer högerorienterad riktning. Självkritiskt måste jag medge att de inte varit alldeles misslyckade. Tvärtom har debattklimatet sedan dess vridits om ordentligt.

Timbro har haft god hjälp av den västeuropeiska/amerikanska debatten, med nyliberalismens företrädare som Henri Lepage, och med monetaristiska nationalekonomer som Milton Friedman med flera. De fick också en hel del hjälp av den ekonomiska utvecklingen, där inflationen kom att bli ett stort problem, såväl fördelningspolitiskt som makroekonomiskt.

Jag vill också påstå att SAF och Timbro fick alldeles för mycket hjälp av en allt mer konservativ arbetarrörelse, som ägnade allt mer kraft åt att bevara det uppnådda och allt mindre åt att se orättvisor, problem och ineffektivitet.

Låg inflation istället för låg arbetslöshet

När det gäller det makroekonomiska perspektivet är det mycket tydligt att fokus flyttats från poängen med full sysselsättning till poängen med låg inflation och ”stabila betalningssystem”. Hela den ekonomiska krisen i Europa ska lösas med neddragningar, alternativt, om neddragningar inte behövs, med skattesänkningar. Allt för att bibehålla en låg ränta och ett överdimensionerat banksystem. Bankerna och betalningssystemet har kommit att bli målet med både penning- och finanspolitiken. Allt med utgångspunkten att inflationen ska bekämpas.

Jag är tillräckligt gammal för att minnas de problem som höginflationen medförde. Nivåerna skapade inte minst alldeles för stora fördelningspolitiska skevheter, som innebar att de med realkapital skodde sig på de egendomslösares bekostnad. Hade man väl blivit ägare till exempelvis en villa, kunde man därefter njuta av hur villans värde steg i snabb takt, samtidigt som lönenivåerna steg ungefär lika mycket. Detta utan att några nya lån behövde tas för att fixa ekonomin, vilket gjorde att boendekostnaderna realt sett sjönk snabbt och effektivt. För dem med hyresrätter innebar dock höginflationen att hyrorna ungefär följde med löneutvecklingen, och därmed fick man inte alls del av samma positiva ekonomiska utveckling.

1a_maj_Kjell_040Men det stannade inte med detta, och var inte så enkelt. Utgångspunkten i en ekonomi bör vara att man inte ska vänta oändligt länge på ”rätt tillfälle” att investera. Med en rimlig inflation blir alltid det bästa tillfället mer eller mindre nu, vilket också skapar en bra grundmotor för samhällsutvecklingen. Investeringar skapar mervärde på många sätt. Dels därför att de skapar arbetstillfällen, men också – om de är av hållbar karaktär – värden som kan användas och brukas under många år.

Parallellt byggdes – framförallt under de borgerliga regeringarnas tid (det går enkelt att kolla i historieböckerna!) – också besvärande höga nivåer av skuldsättning hos staten. Skuldsättningsnivån blev så hög att makten i viss mån flyttades från regering och riksdag till banker och finansiärer. Knappast en rimlig modell för en demokrati. Och något som socialdemokratin aldrig kunde acceptera. Istället skapades lagsystem för att minska statsskulden och för att få en långsiktig vinstmodell för staten. Genom år av debatter och beslut har så budgetsaldopolitiken kommit att bli den andra bärande delen av hela den ekonomiska politiken.

Från att ha maximalt resursutnyttjande (låg arbetslöshet) och därmed utvecklingsfokus som effekt fick således politiken istället begränsande mål  och därigenom konservering och stagnation som effekt genom utgångspunkterna låg inflation och positivt budgetsaldo.

Att så totalt vända från arbetslöshetsbekämpning till inflationsbekämpning och budgetsaldomål är knappast förnyande.

Nej till alternativ istället för utveckling

Under 1980-talet växte kritiken mot den offentliga sektorn. Stelbenthet och oförmåga att förstå den enskildes önskemål och behov gjorde att kravet på alternativa utförare växte. Arbetarrörelsen kämpade ”tappert” emot, men tvingades bit för bit under evigt backande och försvarande acceptera en så kallad ”friskolereform” som gick över alla gränser. Istället för att konstruktivt söka dels alternativa lösningar som leder vidare till ett mer rättfärdigt och jämlikt samhälle, dels att utveckla den offentliga sektorns verksamhet, ägnade arbetarrörelsen huvuddelen av sin kraft till att protestera och säga nej. Resultatet blev att den politiska högern fick utrymme att formulera de nya lösningarna, och arbetarrörelsen tvingades bit för bit acceptera hur marknadens ostyrda krafter fick greppet över välfärden.

Debattlogiken inom arbetarrörelsen blev att ”traditionalisterna” försvarade det bestående, de lösningar och modeller som arbetarrörelsen under 100 år av framgångsrikt arbete skapat, medan ”förnyarna” bestod av grupper som såg problemen, men inte hade förmågan att formulera egna nya lösningar, utan tvingades ta från den nyliberala tankesfär som sedan 1970-talet utformats av Timbro och nyliberala debattörer liksom monetaristiska ekonomer. Om ett mynt kan få två baksidor, så fick arbetarrörelsen klara drag av det.

Och i alltför stor utsträckning är vi kvar i denna idémässiga torftighet. Några ljuspunkter finns, men det är huvudsakligen från annat håll än arbetarrörelsen självt som konstruktivt nytänkande i grunden vuxit fram.

Att nöja sig med att säga nej är knappast förnyande.

Förnyelse är en förutsättning för utveckling

Jag tycker att det nu inom arbetarrörelsen är dags att nydefiniera begreppet ”förnyelse”.

Förnyelse är nämligen själva förutsättningen för utveckling. Det är inte farligt. Men heller inte ”höger”. Tvärtom. Ett samhälle som inte förnyas och förändras, det stannar och stelnar. Ett samhälle som inte förnyas slutar få impulser från omvärlden, det slutar vara nyfiket och sökande. Det trycker i förlängningen ner människors grundläggande drivkrafter. Det skapar ofrihet och förtryck.

Förnyelse innebär dock inte per definition mer av orättvisor och ett mer ojämlikt samhälle. Förnyelse för socialdemokratin måste innebära att vi söker nya lösningar på de problem som finns idag.

Det är inte rimligt att ha inflationsmålet och ett långsiktigt budgetöverskottsmål överordnat målet om att ge alla människor möjlighet att delta i samhällsbygget. Annorlunda uttryckt; målet för den ekonomiska politiken (både penning- och finanspolitiken) måste åter bli full sysselsättning.

Sverige är, liksom övriga industrivärlden, ett resursslukande och naturresursmässigt ineffektivt samhälle. Detta kan vi råda bot på genom tydliga satsningar på hållbara investeringar. Mer infrastruktur för kollektivtrafiken, rejäla insatser för att minska energianvändningen i bebyggelsen, en rejäl investering i bildning och utbildning. För att nu bara ta några exempel på vad som behöver investeras i nu.

Detta kan ske utan att vi hotar den långsiktiga budgetbalansen, exempelvis genom att låta inriktningen vara budgetbalans över en konjunkturcykel.

Socialdemokratin måste på allvar ta sig förbi den destruktiva debatten om ja eller nej till ”vinster i välfärden”, nu senast företrädd av Jan Nygren på ”gubbsidan” och Daniel Suhonen på den ”kränkta generationens” sida. Frågan om ja eller nej till vinster i välfärden gör att ingen ägnar någon kraft åt att söka nya vägar för att förbättra den offentliga sektorns funktion och arbetssätt. Den stoppar också effektivt alla försök för den tredje sektorn att bli en kraft i välfärdssektorn. Visst kan det låta självbelåtet, men jag tycker att Socialdemokrater för tro och solidaritet är de inom socialdemokratin som haft den mest konstruktiva inställningen till detta: Ja till alternativ, men nej till orimliga övervinster. Läs vårt uttalande från 2011 här.

Ny förnyelse

Förnyelse måste bli liktydigt med nya vägar till ett mer rättfärdigt samhälle. Det var så socialdemokratin kunde bygga en stark välfärd som omfattade allt större delar av samhället. Genom att vara i ständig opposition till orättvisorna, och aldrig rädd för omprövning och självkritik.

Målet kan inte vara låg inflation och låg ränta. Det måste vara full sysselsättning.

Målet kan inte vara nej till vinstuttag i välfärden. Det måste vara en bra välfärd åt alla.

Förändring är den enda vägen som leder framåt. Och förändring kräver förnyelse.

Det är dags nu.

Dags för rättvisa!

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Ekonomisk politik, Inrikes | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Nåt har verkligen hänt i Egypten

Jag försöker följa utvecklingen i Egypten, inte minst genom att läsa de engelskspråkiga tidningarna som finns på nätet. Och det finns mycket att vara orolig för.

Våldsamheterna blir allt större och vanligare, regeringens ambitioner till förtryck och repression allt större. En mycket orolig och våldsam nära framtid är vad vi sannolikt kommer att få se.

Det är inte acceptabelt när Egyptens ledning, i uppenbart nära samarbete med det muslimska Brödraskapets mer högerradikala delar, vill stänga kvinnor ute från makten, inför medborgararresteringar som ett sätt för sina anhängare att kunna puckla på och misshandla meningsmotståndare och genomdriver en författning som på flera punkter är tveksam ur de mänskliga rättigheternas perspektiv.

Tahrirtorget

Tahrirtorget

En förtryckarmakt ser ut att ersättas av en annan. Den stolta egyptiska revolutionen, när människor ställde sig upp och sa att nu är det nog, verkar landa i ett nytt repressivt system.

Men det är ändå något som hänt. Något mycket stort, och något som jag tror med nödvändighet kommer att leda Egypten mer och mer till ett demokratiskt land, styrt på principer om acceptans, öppenhet och frihet. För när makten försöker tala, och när makten förtrycker, ja då protesterar folk. Den senaste veckan har demonstrationer till stöd för ett nytt militärstyre blivit allt vanligare. Och demonstrationerna från den progressiva delen av Nationella Räddningsfronten fortgår med oförminskad styrka. I Alexandria, men också i Kairo, är det alldeles tydligt att människor säger ifrån när makten ägnar sig åt förtryck. Läs följande exempel på vad som sker just nu:

Brotherhood cites media ’exaggeration’ over alleged HQ attacks

Hundreds of Egypt football fans protest detentions

Jag tror det kommer att vara en lång och komplicerad väg för Egypten mot demokratin. Det har det varit i övriga delar av världen, vilket beror på att grundläggande och avgörande maktstrukturer givetvis aldrig vill släppa sina privilegier utan alltid kämpar för att behålla dem. Och nya maktstrukturer, som snabbt kommer fram till följd av uppror och revolutioner, har lätt att formas utifrån den historia som landet har. Och Egypten har en lång historia av förtryck. Det är en historia med tusentals år i bagaget. Under senare århundraden har det ottomanska förtrycket ersatts av en hänsynslös kolonialmakt, nämligen Storbritannien. Och den senaste diktatorn, Mubarak, såg också till att lyfta förtrycket till nya nivåer.

Men när frihetslängtan slagit rot i människor kan den inte i längden förtryckas. Viljan och engagemanget för rättvisa och demokrati är för starkt för det. Så gick det ju i Sverige, även om det tog åtminstone femtio år. Och Egypten har redan efter två år kommit långt. Även om kampen bara börjat, och kommer att tvingas pågå i många år.

Brödraskapet och president Morsi kan vara övertygade om att det Egyptiska folket inte kommer att acceptera något förtryck. De har fått nog av det, och tycker att nu är det dags.

Dags för rättvisa!

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Egypten, Inrikes | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Stödet för Morsi faller, och oppositionen är alltför okänd

Igår publicerades i Daily News Egypt en opinionsundersökning som visade på flera intressanta saker. För det första är stödet för president Morsi nu under 50%, och endast 35% av väljarna skulle idag rösta för omval av honom. För det andra känner omkring en tredjedel, alltså 66% av Egyptierna inte till oppositionsblocket Nationella Räddningsfronten. Och för det tredje, av dem som kände till NSF gav omkring en tredjedel dem sitt stöd.

Opinionsundersökningen ger anledning för både det styrande brödraskapet och oppositionen att fundera över sin situation.

President Mursi och brödraskapet får allt lägre stöd. Deras maktpolitik uppskattas uppenbarligen inte av Egyptierna. De bör lära sig att dialog betyder att man lyssnar på sin medtalare och att demokrati inte bara handlar om majoritetens rätt att bestämma, utan också minoriteters rätt att både finnas, skyddas och leva ett fullt liv.

Kairo, Egypten.

Kairo, Egypten.

Oppositionen i den nationella räddningsfronten bör lära sig att dels de har stöd av en rätt stor del av befolkningen, och därmed bör ge befolkningen möjlighet att lägga sin röst på dem i de kommande valen. Att bojkotta det kommande valet ger Egyptierna i princip endast möjlighet att rösta på islamistiska partier och inget annat om NSF bojkottar valen. Men valen genomförs och Egypten får ett folkvalt parlament där ingen representerar den stora minoritet som skulle vilja se NSF:s företrädare i parlamentet.

Slutsatsen för oppositionen bör vara att för det första delta på president Morsis dialogmöten, även om han är dålig på att lyssna. För det andra att intensifiera sitt organisationsarbete och att bygga starka lokalt förankrade folkrörelsepartier, så att de kan bedriva lokalt baserade valrörelser och därmed nå så stor andel av väljarna som möjligt. Det alltid viktigt, men sannolikt särskilt viktigt i ett land där omkring en tredjedel av väljarna inte är läskunniga, och där många inte har TV.

För Sverige tog det mer än femtio år att bygga en stark och relativt väl fungerande demokrati. Egypten har nu två år bakom sig av demokratiarbete. De har redan kommit långt, men riskerna är många och de val såväl majoritet som opposition nu gör kan komma att påverka den framtida utvecklingen för lång tid.

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Egypten | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar