CV

Utbildning

 • Reservofficersutbildning, Pansartrupperna (1980)
 • Högskoleexamen med inriktning på nationalekonomi, Uppsala Universitet (1983)

Arbete och förtroendeuppdrag

 • Journalist, Västmanlands Folkblad (1983-1984)
 • Informationssekreterare, Eskilstuna kommun (1984)
 • Kommunalråd, Eskilstuna kommun (1985-1994), bl.a. ordf för skolstyrelsen och kommunstyrelsen
 • Riksdagsledamot (1995)
 • Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet och Inrikesdepartementet (1995-1997)
 • Departementsråd, Miljödepartementet (1997-2000)
 • Avdelningschef, Socialdemokraterna i Riksdagen (2000-2007)
 • Förbundssekreterare, Socialdemokrater för tro och solidaritet (tidigare Broderskapsrörelsen (2007-2013)
 • Managementkonsult och egen företagare, Linder Kultur & Kommunikation AB (2013-2016)
 • Kommunsekreterare, tidigare Beslutsstöd för verkställande utskottet, partistyrelsen och kanslichefen samt Kyrkopolitisk ombudsman, Socialdemokraterna (2016-)

Övrigt

 • Styrelseledamot, Tidningen FOLKET AB (1993-2009)
 • Styrelseledamot i olika kommunala aktiebolag (1991-1995, 2010-2013)
 • Styrelseledamot, ordförande, Munktell Science Park (2005-2011)
 • Kommunfullmäktige, Eskilstuna, ledamot (1984-1995, 2010-2018)
 • Landstingsfullmäktige, Sörmland, ledamot (2002-2010), bl.a. ledamot i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Ledamot av kyrkomötet, Svenska kyrkan (2013-)
 • Ordförande för Act Svenska kyrkan, Kyrkostyrelsens internationella råd (2018-)
 • Ordförande för Lutherska Världsförbundets finansieringsstiftelse (2020-)