Näringsliv och jobb

Utan utveckling ingen välfärd

Arbete är grunden för allt välstånd. Därför ska samhället se till att nya företag kan startas och bygga upp sin verksamhet. Inte minst viktigt är det att nya företag med produkter och idéer som erbjuder sådant som tidigare inte funnits, ska få utvecklas. Tack vare att sådana företag startats och vuxit har vi idag storföretag som exempelvis Ericson, Alfa Laval och Volvo.

Nya sådana företag måste starta nu, om de ska vara stora och världsledande i framtiden. Därför har jag engagerat mig i näringslivs- och utvecklingsfrågor, och tog initiativet till att skapa Munktell Science Park i Munktellsområdet i Eskilstuna.

På Munktell Science Park finns utrymme för de företag som vill finnas där det nya händer. Dessutom finns det gott om möjilgheter för alla företag och företagare att delta på något av de många arrangemang som genomförs där.

På Munktell Science Park finns i stort sett alla näringlslivets organisationer. Där finns banker, försäkringsbolag, revisorer, webbkonsulter, reklamföretag osv. Det mesta man behöver som stödfunktioner för att utveckla företaget.

Dessutom finns – och det är riktigt spännande – en så kallad inkubator; Create Business Incubator. Inkubatorn är till för de företag som vill och bedöms kunna utvecklas och växa. Fokuset är framförallt tillväxt. Inkubatorn drivs tillsammans med Västerås Science Park.

Gräv fram idéerna! Det finns säkert många, många nya produktidéer som ligger i byrålådor och samlar damm. Inte minst i större företag, med utvecklingsavdelningar. Vi borde bli bättre på att ta vara på de nya – och gärna annorlunda – idéerna. Så får vi nya jobb i nya sektorer.

Jag tror dessutom att vi måste bli mer ”kompis” med den internationaliserade utvecklingen. Den har inte så mycket med EU att göra, som en mer generell utveckling i många länder.

Precis som tidigare skapas nya möjligheter och nya förutsättningar för jobb. Och det är förändringen som är regel, inte undantag. Helt klart är att förändring inte alltid känns bra, åtminstone inte för stunden. Tvärtom är det alltid någon som drabbas. När jobben flyttar till nya ställen slår arbetslösheten till. Om ett samhälle ska kunna fungera i utveckling, krävs därför ordentliga trygghetssystem. De som drabbas ska känna tryggheten i en vettig a-kassa, goda förutsättningar till vidareutbildning, och möjligheter till nytt jobb.

Attackerna mot kollektivavtalen är därför i grunden ett allvarligt hot mot en fortsatt utveckling av det svenska näringslivet.
Trygga människor vågar mer.

Comments are closed.