Visioner

Politik handlar om värderingar och idéer. Värderingar om människovärde och förhållningssätt till naturen. Idéer om hur samhället ska se ut och fungera.  Och alla partier har inte samma idéer och värderingar.

Jag är socialdemokrat. Jag står bakom och stödjer de socialdemokratiska värderingarna. Själv brukar jag sammanfatta de med orden rättvisa, solidaritet, utveckling och trygghet, liksom utgångspunkten om varje individs okränkbara rätt till frihet.

Det finns ingen ideologi som så starkt understryker varje enskild individs rätt som den socialdemokratiska. Att säga ”alla – inte bara några” handlar om att ge varje människa möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar så att hon blir jämlik andra.

Rättvisa

Rättvisa handlar om likvärdighet och inte lika. Varje människa är unik, och har därmed olika behov. Lika kan faktiskt vara orättvist, medan likvärdigt ger möjlighet till rättvisa. Därför ställer rättvisan krav på solidaritet.

Solidaritet

Solidaritet handlar om dubbelriktad medmänsklighet. ”Alla är någon gång i livet så utsatta att de behöver stöd av andra, alla har likaså någon gång i livet  möjlighet att ge stöd till en medmänniska”. Ingen kan dra sig undan sitt eget ansvar för solidaritet. Därför ställer solidariteten krav på rättvisa.

Utveckling

Utveckling handlar om förbättringar. Behoven är större än resurserna medger att tillfredsställa. Så har det varit sedan urminnes tider, och så kommer det att fortsätta. Utveckling kräver nyfikna människor, och människor som vågar prova det okända. Därför ställer utvecklingen krav på trygghet.

Trygghet

Trygghet handlar i grunden om fotfäste och kärlek. Ett rättfärdigt samhälle accepterar bara när alla känner att de är trygga och förankrade i ett socialt sammanhang. Trygghet handlar om våra basbehov, som hälsa, boende och meningsfylldhet. Trygghet kräver ibland insatser från andra, och dessutom inom nya områden. Tryggheten ställer därför krav på utveckling.

Från ord till handling!

Socialdemokratins utgångspunkt har alltid varit att det är verkligheten som ska förändras. Socialdemokratin är en rörelse som inte nöjer sig med att se problemen och formulera dem, utan har också sett till att skaffa sig förutsättningar att undanröja de hinder som funnits. Inte alltid utan att nya hinder skapats. Men alltid med utgångspunkten att det är verkligheten som måste förändras.

Så har socialdemokratin steg för steg byggt om och till i folkhemmet.

Jag förstår dem som kan tycka att politik bara handlar om ord. Inte minst reagerar jag på dem som tror det räcker med att tycka rätt sak – men överlåta åt andra att lösa problemen. Det är nödvändigt att se orättvisor och hinder, men inte tillräckligt. Man måste också i praktisk handling se till att förändra verkligheten.

Comments are closed.