Regional utveckling

Med samarbete kommer vi längre

Sörmland är ett vackert län med stora förutsättningar. Vi finns nära, men kan erbjuda livsluft. Vi har en lång industritradition och stor yrkesskicklighet. I Sörmland finns kort sagt bra möjligheter för nya företag att etablera sig, växa och utvecklas.

Men visst finns problem i Sörmland. För att få nya företag att komma hit måste vi bli ännu bättre på kommunikationer. Järnvägsutbyggnaden måste följas av bra tågförbindelser och en fortsatt förbättring av våra vägar krävs också.

Genom samarbete kan vi komma längre. Därför är det bra att länets kommuner och landstinget tillsammans bildat Regionförbundet Sörmland.

Arbetet för att förbättra kommunikationerna inom länet och med grannlän och övriga delar av världen är centralt för Sörmlands och sörmlänningarnas möjligheter att bibehålla jobben och välfärden. Jag märker dagligen genom att jag pendlar till jobbet med Svealandsbanan hur många det är som har sitt jobb på annan ort än bostaden. Vi har fått en större arbetsmarknad genom järnvägen. Det stärker oss som arbetstagare. Men det är ju samtidigt bra för näringslivet och de jobb som finns här i länet. Möjligheterna till affärskontakter har ökat ordentligt genom järnvägen och motorvägsutbyggnaden. Nu måste det handla om att få bussar, tåg, pendeltåg, tunnelbana, båtar och flyg att knytas samman till ett effektivt och för oss resenärer väl fungerande system.

Sörmland är ett län som behöver fler entreprenörer och innovatörer. Här har regionförbundet en viktig uppgift i att kraftsamla de offentliga insatserna. Hittills har allt för mycket varit allt för spretigt. Det måste bli kraftfullare och mer fokuserade satsningar på entreprenörskap och innovationer. Regionförbundet måste bli än bättre på samarbete framförallt med Mälardalens högskola, som är vårt läns högsta utbildningsanordnare.

Under 2005 och 2006 var jag tillsammans med Birgitta Eriksson (mp) så kallad rapportör i Regionförbundet Sörmland. Vårt arbete var att utarbeta ett förslag till strategi/strategiskt arbetssätt för Regionförbundet. Du kan läsa vår rapport här!

Comments are closed.