Viljan av att upprätthålla fiendskap måste ersättas

När behovet av att bibehålla fiendskap är viktigare än att bygga fred, när viljan att odla motsättningar är viktigare än att bidra till försoning, då fortsätter kriget och det mänskliga lidandet.

Sönderbombat kvarter i Gaza city, från Israels attacker 2008-2009.

Sönderbombat kvarter i Gaza city, från Israels attacker 2008-2009. Respekt och försoning skapar inga bombkratrar och släcker inga liv.

Ska krig och konflikter kunna biläggas, måste utgångspunkten vara dialog, samförstånd och ömsesidig respekt. Det skapar behov av ett annat ledarskap än det som behövs men också skapar krig och konflikter. En svag ledning behöver en yttre fiende för att kunna motivera sig och bygger sitt förtroende på fruktan. En stark ledning bygger sitt förtroende på respekt och öppenhet.

I Mellanösternkonfliktens Israel och Palestina är och har sedan många decennier fruktan och hot varit det kitt som byggt parterna. Om konflikten ska få ett slut måste parterna istället bygga på respekt och försoning.

Båda parter i konflikten har ett stort ansvar för att den ska kunna biläggas. Särskilt vilar ansvaret tungt på Israel, som är den starkare parten och den part som ockuperar/belägrar i strid med folkrätten.

Vidare krävs att båda parter åtnjuter respekt internationellt. Israel är sedan slutet av 1940-talet erkänt av FN och världssamfundet, inklusive Sverige. Det är på tiden att Sverige nu kommer att erkänna Palestina som suverän stat. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har redan från dag ett visat att den tar utrikespolitiken på allvar, och tar täten i EU.

Många kritiserar den svenska regeringen för sin ”isolationistiska” politik – inget annat EU-land har ju erkänt Palestina. Men redan ett par veckor efter regeringsförklaringen i Sverige har frågan väckts i flera andra EU-länder. Svensk utrikespolitik visar vägen. Det ger förhoppningar både för svensk utrikespolitiks ställning i världen och framförallt för att fredssträvandena i Mellanöstern nu kan tas framåt. Nuvarande utgångspunkter där Palestina förvägras accepteras som nation har efter alldeles för många år visat sig fruktlösa.

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Palestina, Utrikes | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Normalisera aldrig antimuslimismen!

Vi får aldrig normalisera den antimuslimism som Sverigedemokraterna odlar. Särskilt inte när den göds av förment ”objektiva” och rentav ”progressiva” journalister och debattörer, och dessutom bidrar till att förstärka den allt mer öppna fientligheten mot alla religiösa.
multireligionSverige ska vara ett land där de mänskliga rättigheterna efterlevs.
Det innebär att extremism och förtryck alltid ska bekämpas samtidigt som varje kollektivisering måste attackeras.
Kollektivisering är ett effektivt sätt för propagandister att skapa motsättningar och underblåsa hat.
Läs gärna Niklas Orrenius i DN, som har ett viktigt inlägg om kampanjen mot Sveriges bostadsminister Mehmet Kaplan.

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Idé och rättvisa, Tro&Politik | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Avtal sluts bäst mellan likvärdiga parter – Bra att Palestina erkänns

I mer än 40 år har Israel ockuperat Palestina. En så lång ockupationsperiod är i strid med folkrätten, ett effektivt sätt att förtrycka ett folk och en källa till stora känslor av uppgivenhet och rentav hat gentemot ockupationsmakten. Israel utropade sig som självständig stat 1948 efter det att FN:s generalförsamling 1947 rekommenderat bildandet av en judisk stat i halva Palestina, och är sedan dess erkänt av flertalet stater runt jorden. Palestina, däremot, har inte upptagits som fullvärdig medlem i FN, trots att mer än 130 länder erkänt staten. Grundorsaken till att Palestina inte erkänts som stat av FN vill jag påstå är att västvärlden – Europa och USA framförallt – valt att avstå från erkännande av Palestina. Därmed har västvärlden medverkat till förtrycket och förlängt ockupationen, liksom till att försvåra en överenskommelse om en tvåstatslösning med två grannländer i fred med varandra.

CIMG2004I början av 1990-talet, alltså mer än 20 år sedan, togs viktiga steg för att faktiskt nå framåt i fredsförhandlingarna. Osloavtalet togs fram, som bland annat innebar just en tvåstatslösning med utgångspunkten att Palestina skulle erkännas när avtalet var genomfört. Men sedan dess har inga omfattande steg tagits. Ockupationen fortsätter.

Det är en mycket ojämlik situation i konflikten mellan Israel och Palestina. Israel är en stat, som åtnjuter skyldigheter och rättigheter som sådan, medan Palestina inte är det. Mot vem krigar staten Israel när man beskjuter Gaza? Vems territorium anfaller man? I alla fall inte Palestinas, eftersom ju den staten inte existerar, varken enligt Israel, FN eller hittills Sverige.

Ett erkännande av Palestina som stat är ett viktigt och tydligt steg som visar att svensk utrikespolitik nu, med Löfven och Wallström i den utrikespolitiska ledningen, vill öka insatserna och mer tydligt än Bildt ville/fick (Välj ord själv. För egen del väljer jag fick när det gäller Bildt och ville när det gäller hela regeringen Reinfeldt.) ha folkrätt och internationell rätt som utgångspunkt. Invändningen att alla villkor för att erkänna Palestina som stat inte är uppfyllda, kanske framförallt villkoret om effektiv kontroll av territoriet, är inte helt relevant. Världssamfundet, inkluderande Sverige, har vid flera tillfällen erkänt stater där kontrollkriteriet inte var helt uppfyllt – Kosovo och Kroatien erkändes utan att de hade full kontroll över sitt territorium.

Ett fredsavtal sluts bäst mellan två likvärdiga stater. För att kunna åstadkomma det måste alltså Palestina erkännas som stat. Jag hoppas att nu det svenska initiativet kommer att leda till att fler länder i EU tar samma steg, och erkänner staten Palestina.

Ett erkännande av Palestina från Sverige och inte minst när det följs av erkännanden från ytterligare EU-stater, kommer att göra det tydligt för båda parter i konflikten att världssamfundet menar allvar. Både Israel och Palestina har anledning att lyssna när också EU-stater genom erkännande av Palestina blir än tydligare i att det är en tvåstatslösning som är vägen framåt.

Den nuvarande strategin, att inte erkänna Palestina, har alldeles uppenbart inte givit resultat. Ockupationen har pågått mer än 40 år. Idag pågår inga reella fredsförhandlingar. Israel utsätts för folkrättsstridiga attacker av missiler. På Palestinsk mark finns olagliga bosättningar. Den Israeliska militären utövar ett olagligt förtryck av Palestinas befolkning. Det är dags att nu förflytta spelplanen, för att söka nya vägar framåt.

Därför är det svenska erkännandet av Palestina ett viktigt steg och en möjlig väg framåt. En aktivare svensk utrikespolitik kan få avgörande betydelse.

Artikeln är också publicerad i Aktuellt i Politiken Nr 40, 2014

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Palestina, Socialdemokraterna, Utrikes | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Solidaritet istället för våld

Våld föder våld och hat föder hat. Men dialog föder solidaritet.

Genom åren har jag lärt mig att hat och våld är de två perspektiv som effektivast motverkar det jag vill. Dialog och solidaritet, däremot, är de två perspektiv som effektivast medverkar till framgång för det jag önskar.

Det är dock inte alltid dialog skapar möjligheter. Men däremot bygger alltid solidaritet en bättre värld. Jag blev uppriktigt glad när statsminister Stefan Löfven i den allmänpolitiska debatten i Riksdagen vände sig direkt till dem som röstat på Sverigedemokraterna och sa:

– Jag ser dig. Jag hör dig. Jag vet att du är inte nöjd med det samhälle vi har i dag och det är inte jag heller. Men tro mig: Sverigedemokraterna är inte lösningen. Lösningen är att vi investerar så att människor kommer i arbete, att ungdomarna klarar sig i skolan, att vi hjälps åt att hålla ihop välfärden. Det är lösningen, inte att peka ut några som syndabockar, sade Löfven.

Dialog med Sverigedemokratiska företrädare i Riksdagen är inte en väg till möjligheter. Det är en väg att acceptera och inkludera rasister. Men däremot är dialog och solidaritet med dem som röstat på Sverigedemokraterna en väg som skapar möjligheter.

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Det framgår av deras partiprogram. Deras företrädare ska därför lämnas utanför. Men deras väljare ska inkluderas. Inkluderas i ett samtal om solidaritet. För det de signalerar är att samhället bryts isär, och det ska vi bekämpa.

Men det innebär alltså inte att vi är fiender till Sverigedemokratiska väljare. Tvärtom, faktiskt. De har sett orimligheten i den samhälle som vuxit fram med Fredrik Reinfeldt som statsminister. Ett samhälle där orättvisorna ökar, där den rike blir rikare och den fattige blir fattigare. Jag hatar inte Sverigedemokrater. Det är omöjligt att göra med min människosyn. Däremot hatar jag de orättvisor som vuxit sig starkare med den politik som väglett och styrt Sverige de senaste åtta åren.

Jag tänker därför inte ställa mig upp och med knytnävar och andra tillhyggen slåss mot varken Sverigedemokrater eller Moderater. Det tjänar inte något till. Däremot skapar det hat som föder hat som understödjer våld.

Som demokratisk socialist tror jag på reformernas väg till ett bättre samhället. Att bit för bit, millimeter för millimeter slåss med demokratiska metoder mot orättvisor och orättfärdighet. Att stå upp för människovärdet, snarare än att nacka meningsmotståndare.

Jag tänker ofta på hur hat föder hat. Hur mångårig och folkrättsvidrig ockupation föder hat (i detta fall från Palestinier till Israeler). Hur folkrättsstridiga angrepp med offentliga avrättningar och mänskligt skändande föder hat (i detta fall IS angrepp mot människor, städer och regioner i Mellanöstern). Hur demokratividriga attacker inkluderande våld och förstörelse föder hat och våld (i detta fall extremvänsterns attacker på meningsmotståndare här i Sverige).

Det är så oändligt stor skillnad mellan Stefan Löfvens inställning till Sverigedemokratiska  väljare och extremvänsterns gatstensattacker mot rasister.

Det ena – gatstensattackerna – föder rasism, intolerans och våld. Det andra – inklusionen – föder solidaritet, medkänsla och framtidstro.

Du väljer själv det du vill föda.

Jag ställer mig på solidaritetens sida.

För det är dags nu.

Dags för rättvisa!

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Idé och rättvisa, Inrikes, Socialdemokraterna | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Bankföreningen på omvänt omfördelningsuppdrag

Bankföreningen ska från nu rekommendera sina medlemmar – bankerna – att de ska ställa krav på amortering av alla som lånar mer än 50 % av marknadsvärdet på sina bostäder. Det skriver bland annat DN

SAMSUNGDe är rädda för att en bostadsbubbla ska uppstå. Men förslaget som Bankföreningen ställer leder knappast till någon större minskning av ökningstakten på lägenhets- och villapriserna. Däremot leder det till att bankernas redan goda ekonomiska ställning blir ännu bättre. Och att bara de än rikare får möjlighet att köpa sitt boende.

Visst är det en poäng i att försöka minska prisökningstakten på köpta bostäder. För boende är inte en vara som vilken som helst, utan en social rättighet. Problemet är bara att Bankföreningens förslag inte har några som helst bostadssociala fördelar. Tvärtom, rentav. Vi fortsätter att subventionera eget ägande genom skattereduktioner, och de som betalar subventionerna är de som hyr sina lägenheter.

På hyresmarknaden, däremot, händer inget med boendekostnaderna med bankföreningens amorteringskrav. För där är det ju inte hyresgästerna utan fastighetsägarna som står för belåningen och eventuella amorteringar. De räntekostnader som uppstår betalas av hyresgästerna via hyran utan några skattelättnader.

Bankföreningens idé om att ställa amorteringskrav från 50% belåningsgrad kommer att innebära ytterligare segregation inom boendet. För bara de som har råd att amortera vid sidan om månadsavgifter och (visserligen skattesubventionerade, men ändå) räntekostnader kommer att kunna köpa sina lägenheter. Och tvingas spara. Men de som inte har råd hänvisas till den helt osubventionerade hyresmarknaden. Där boendekostnaderna faktiskt är ännnu högre. Så blir den fattige än fattigare, medan den mer välbärgade tvingas spara.

Istället borde man på allvar börja avveckla skattesubventionen av boendeägandet, och istället använda skattesubventioner till hyresmarknaden. För det är inte de fattigaste som köper bostadsrättslägenheter. Inte idag, och knappast när Bankföreningens amorteringskrav blir verklighet.

Vi behöver en ny bostadspolitik, som faktiskt utgår från att bostaden är en social rättighet och inte en handelsvara. För nu är det faktiskt dags.

Dags för rättvisa!

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Bostadspolitik, Idé och rättvisa | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Dags för politiskt ansvar. Alternativet förskräcker!

Det är många som formulerar mycket om vad som nu behöver ske i Sverige. Regeringsbildningen är givetvis central, inte minst eftersom det parlamentariska läget är komplicerat.

Enkelt uttryckt så måste, tror jag, den övergripande politiska utgångspunkten vara att Sverige består av tre, eller rentav fyra ideologiska block.

  • Den rödgröna sidan, som bygger på idéerna om solidaritet, rättfärdighet och ekologisk balans. (S, MP ochV)
  • Den liberala sidan, som byggs på idéerna om individuell frihet och fri företagsamhet. (FP och C)
  • Den konservativa sidan, som byggs på idéerna om tradition och lika rätt men inte lika möjlighet. (M och KD)
  • Den bruna sidan, som byggs på idéerna om människors olika värde och kulturell retardation. (SD)

DSCN0284Jag tror däremot inte att väljarna i röstningsögonblicket riktigt funderade i dessa ideologiska termer. Valresultatet gav i ideologisk mening en viss men ändå framgång åt den rödgröna sidan, en tillbakagång för den liberala sidan, en massiv tillbakagång för den konservativa sidan och en obehagligt stor framgång för den bruna sidan. Men jag tror att många av dem som la sin röst på de bruna, snarast ville uttrycka en frustration över ett samhälle och ett välfärdssystem som uppvisar allt större brister och orättvisor utan att de litar till att någon av de tre andra sidorna på allvar kommer att ta itu med problemen.

Uppgiften bör därför nu vara för de tre sidor som i normal mening står för grundläggande demokratiska värden att skapa ett politiskt landskap som i grunden och på lång sikt kan ta itu med välfärds- och trygghetsproblemen i samhället.

Det framstår som rätt uppenbart att den sida som bör bära regeringsansvaret är den rödgröna, eftersom det är den sida som faktiskt inte backat av de demokratiska. Regeringsbildningen måste dock ske på ett sätt som skapar möjligheter att ta långsiktiga och nödvändiga beslut i Riksdagen.

En del rödgröna debattörer ondgör sig just nu över hur Stefan Löfven resonerar i regeringsbildningsfrågan. Men de bortser från att det inte räcker med att man själv tycker en sak. I en demokrati handlar det om att söka folkets stöd för sin uppfattning, och när valet genomförts har de valda partierna att hantera folkets val. Inte omdefiniera det.

(För att tydliggöra. Jag skulle naturligtvis helst sett en socialdemokratisk majoritetsregering som på egen hand kunde genomföra det socialdemokratiska valprogrammet. Men väljarna ville annorlunda. Det måste vi alla respektera.)

Uppgiften för Stefan Löfven är nu att bilda en regering som kan få en sammanhållen politik genom riksdagen. Då är, tror jag en koalitionsregering mellan S och MP den rimliga vägen.

Vänsterpartiets uppgift i den rödgröna sidan måste vara att hålla den progressiva fanan högt och att se till att de lösningar som presenteras för riksdagen inte leder till ökad orättfärdighet.

Den liberala sidans uppgift måste vara att se till att riksdagen ger regeringen möjligheter att leda landet framåt. Och självklart att se till att de lösningar som presenteras för riksdagen inte skapar ett samhälle där den individuella friheten sätts åt sidan. Och givetvis att vara en tydlig liberal opposition mot den rödgröna regeringen. Det är ett tungt och svårt ansvar, men viktigt. Annars faller alla resonemang om att ställa den bruna sidan utan inflytande platt.

Den konservativa sidans uppgift måste vara att formulera ett tydligt och klart oppositionsalternativ till Stefan Löfvens regering. Möjligen ett något enklare men likafullt viktigt uppdrag. Sverige behöver en välformulerad konservativ politisk linje.

Varför detta?

Jo, jag tänker att det massiva motstånd mot Sverigedemokraterna – 87 procent av väljarkåren – räknar med att övriga partier tar ett ordentligt ansvar för att skapa ett politiskt landskap och ett samhälle som inte ger grogrund för den orättfärdiga och rentav rasistiska politik som den bruna sidan står för. Jag tycker dessvärre alltför ofta att det politiska samtalet, och kanske framförallt det politiska käbblet, har alldeles för många paralleller till 1930-talets Tyskland

Det ställer krav på alla inblandade demokratiska krafter. Men alternativet förskräcker!

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Idé och rättvisa, Inrikes | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Öppna gränserna till Gaza!

I måndags lade Egypten fram ett medlingsförslag för att lösa den akuta konflikten mellan Hamas och Israel. Israel sa ja till det Egyptiska förslaget, medan Hamas avfärdade det. Hamas vill inte ha status quo. De finns i en instängd del av världen helt inneslutna i en mångårig blockad.

Palestina är sedan 1967 ockuperat av Israel. Det är 47 år sedan, vilket innebär att alla människor under 60 i princip har som världsbild att Israel är ockupationsmakt och Palestina är ockuperat. Israel hävdar visserligen att de inte ockuperar Gaza. Och det är riktigt. De drog sig tillbaka för omkring sju år sedan, och tvångsevakuerade alla Israeliska bosättare. Istället för ockupation ägnar Israel istället sig av belägring. Israel kontrollerar helt samtlig tillförsel och utförsel till/från Gaza. Industrier och jordbruket blir helt utan reella möjligheter till utrikeshandel, och arbetslösheten är skyhög.

Idag gör Hamas ett utspel om tioårig vapenvila mot brytande av blockaden och frigivning av ett antal politiska fångar. När det gäller frigivning av politiska fångar har det skett genom årens lopp, och torde vara en möjlig väg efter fortsatta förhandlingar. Under förutsättning att också Israel erhåller något substantiellt i utbyte.

Sönderbombat kvarter i Gaza city, från Israels attacker 2008-2009.

Sönderbombat kvarter i Gaza city, från Israels attacker 2008-2009.

En vapenvila, och därmed avsaknad av de folkrättsstridiga qasaam-raketerna från Gaza över Israel, torde vara ett substantiellt tillskott av värde för Israel. För Palestina och Gaza är upphävandet av blockaden helt avgörande, framförallt av humanitära skäl. Levnadsförhållandena i det avskurna Gaza är allt annat än rimliga.

Konflikten i Mellanöstern är mångårig. Väldigt få av de som idag är i aktiv ålder har varit med annat än under ockupationstiden. Det är därför givet att den måste vara utgångspunkten för alla samtal och förhandlingar. Genom den mångåriga ockupationen har Israel kommit att få ett allt tydligare övertag i konflikten, de är otvetydigt den starkare parten och har därför ett stort ansvar för att ta konflikten till en lösning. Givetvis med utgångspunkt från internationell rätt och med upprätthållande av de mänskliga rättigheterna.

Därför bör det utspel Hamas gör idag tas på allvar. Det är ett utspel värt att analysera. Det är folkrättsligt nödvändigt att häva blockaden av Gaza, därvid är förslaget mycket rimligt. När det gäller frigivandet av politiska fångar bör det kunna förhandlas kring.

Om världssamfundet deltar aktivt i fredsbevarande insatser, liksom rimliga och folkrättsligt nödvändiga krav från Israels sida blir en del av uppgörelsen är det möjligt.

Frågan är dock om Israel faktiskt vill, och för den delen också om Hamas faktiskt vill detta? Risken är stor att bägge ledarskapsparter förlorar sin makt vid en vapenvila.

Konfliktens motparter lever av varandra, och får sin makt genom att spegla sig i fienden.

Och maktpositionerna för Hamas och den Israeliska regeringen är kanske viktigare att behålla än att medverka till fred?

Läs också här om kriget: 1, 2.

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Palestina | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Extremister föder varandra i Israel/Palestina

Blodbadet i Palestina/Israel måste upphöra. Det är ovärdigt varje nation att tillåta dess fortsättning. Bara de senaste dagarna har inemot 100 Palestinier – människor som du och jag, med familjer, vänner, makar, hustrur, mammor, pappor, söner, döttrar – dödats av bombningarna. Israel hävdar att det är ”vedergällningsaktioner” (hämnd på rakare språk) för de raketbeskjutningar som Palestinska extremister genomfört. Ytterst få, om någon, har dödats av de Palestinska raketerna.

De Palestinska raketbeskjutningarna är ett brott mot folkrätten, och måste omedelbart upphöra.

I mer än 40 år har Israel ockuperat Palestina. Sedan några år har de ”dragit sig tillbaka” från Gaza, och har sedan dess istället belägrat den Palestinska enklaven. I båda fallen är det uppenbara brott mot internationell rätt. Israeliska bosättningar på ockuperad mark, och för den delen i snäv folkrättslig mening också de Israeliska samhällen som byggts på de landområden som Israel sedan mer än 40 år annekterat från Palestina, efter krigen, är också brott mot folkrätten. På många ställen i det ockuperade Palestina driver Israeler företag där vinsterna helt går till Israeliska intressen.

För det första får inte en ockupation pågå mer än 40 år. För det andra får inte ockupationsmakten bygga bostäder eller fabriker för sin befolkning på ockuperad mark. För det tredje har en ockupationsmakt inte rätt att stjäla naturresurser och använda dem för egen produktion på ockuperad mark.

Den Israeliska aggressionen får energi och näring av de extrema rörelser som finns i Israel. De representerar knappast mer än en bråkdel av den Israeliska befolkningen, men genom halsstarrighet och högljuddhet tvingar de den Israeliska regeringen till fullständigt oproportionerliga ”svarsaktioner”.

De Palestinska raketerna kommer från små extremistiska grupper, utan närmare koppling till och framförallt helt utan att ta order från den Palestinska statsledningen.

Tre grabbar vid stranden i Gaza City, december 2009

Palestina har sedan valet 2006 varit splittrat mellan Fatah och Hamas. Hamas vann valet, men varken Fatah eller världssamfundet erkände resultatet. Istället ledde det till att Hamas tog makten över Gaza, medan Fatah trots valresultatet behöll makten över det Palestinska Västbanken. Sedan bara några veckor sedan har dock Fatah och Hamas kommit överens om en samlingsregering, som just börjat konststycket att ta ansvaret för hela Palestina.

Ett starkare Palestina inriktat på fredsförhandlingar med Israel hotar framförallt två krafter. Dels de extrema Israelerna, dels de extrema Palestinierna. Ingen av dessa grupper har särskilt starkt stöd bland befolkningen, men genom sin vapenmakt och hot mot den Israeliska statsledningen har de möjlighet att göra sin röst hörd. Och att se till så att konflikten förstärks. För bägge sidor är helt beroende av fortsatt konflikt.

Utan konflikt kommer nämligen hela maktbasen för extremisterna att raseras. Utan en fiende att hota med, kommer deras makthavare att förlora sin makt.

Det är, kan tyckas paradoxalt, men båda sidors extremistledare behöver konflikten för att behålla sina taburetter.

Palestina är i stort sett en kraftlös nation, i alla fall i jämförelse med Israel. Mer än 40 års ockupation tär på vilken försvars/krigsmakt som helst. (Glöm dock aldrig att ett land under ockupation självklart har både rätt enligt internationell rätt och skyldighet gentemot sin befolkning att försvara sig och göra motstånd). Israel har däremot, inte minst genom omfattande internationellt stöd, kunnat bygga en stark försvars/krigsmakt (IDF). Konflikten är övertydligt assymetrisk. Israel är den klart starkare parten.

Därigenom har Israel det större ansvaret för att konflikten får ett slut. De Palestinska raketerna har IDF uppenbart mycket goda system för att förinta, så att endast ytterst få når sitt mål och ännu färre överhuvudtaget orsakar skada. De Israeliska bomberna träffar dock väl, och orsakar stor skada inte minst bland civila.

En utopisk idé (dessvärre) vore därför om Israel, som den starkare parten, helt enkelt avstod från hämnd. Därigenom faller de Palestinska extremisternas argument om en avskyvärd fiende. Och genom ett effektivt hanterande av inkommande (förvisso folkrättsstridiga!) qassamraketer kan de för Israelerna visa att de har full kontroll över en liten grupp extremister, snarare än en mäktig fiende emot sig.

Det som skulle inträffa är att i stort sett alla de människor av kött och blod som nu dödas fick möjligheter att fortsätta leva sina liv. Och dessutom att extremistledarnas makt snabbt skulle urholkas.

Genom hämnd ger man näring åt extremism. Och inte minst extremistledares makt. Varken den Palestinska eller Israeliska regeringen är i denna mening extremister. Risken är väl bara för deras del att också deras makt helt kommer sig av den pågående konflikten. Och att de därför väljer att ge näring åt extremisterna, för att själva kunna sitta kvar på sina taburetter.

Ska vägen mot fred på allvar kunna beträdas, måste båda sidor medvetet avstå från att ge näring åt sin sidas extremister. De föder varandra i symbios genom att fortsätta våldsspiralen.

***

Många andra har också skrivit om den aktuella situationen. Inte minst kloke Ulf Bjereld, men också Göran Rosenberg har en intressant analys av Israel i Expressen, och USAbloggen resonerar också intressant.

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Palestina, Utrikes | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Kairos

Miljöpartiet hade sin dag igår. Åsa Romson talade mycket om Östersjön, vilket av många ”bedömare och kommentatorer” påstås ha varit en felsatsning. Jag är inte lika säker. Frågan om miljö och hållbar utveckling är en i sak mycket viktig fråga, vilket allt fler väljare också börjar tycka.

Det hade också den Moderatledda regeringen insett, och de satsade på att störa ut Miljöpartiet med en total kovändning som sades handla om nya höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. Där sparades inga (ofinansierade) pengar. Inemot 500 miljarder skulle de satsa ”huvudsakligen av staten” som vice statsminister Jan Björklund sa. De spädde på med att också säga sig vilja bygga ut järnvägarna i de norra delarna av landet. Men då skulle kommunerna vara de som stod för en betydligt större del av notan. Valtaktiken handlade om att den Moderatledda regeringen nu skulle se till att Sverige skulle få science-fiction-tåg, som finansminister Anders Borg kallade en motsvarande satsning när den presenterades av Socialdemokraterna för ett par år sedan…

Mediebilden idag är styrd av de kortsiktiga onelinersprinciper som journalistiken styrs av. Eller att ”kampen om de stora rubrikerna utkämpas krona för krona”, som Viktor Barth-Kron påpekar i dagens DN (jag hittar ingen delningsbar länk 🙁 ).

Jag tror väljarna är klokare än att köpa idén om att utspel utan täckning ökar sannolikheten för högt valresultat. Tvärtom tror jag att väljarna lägger sin röst på den de anser har en sammanhängande politik för ett bättre Sverige. Och på den punkten ligger den Moderatledda regeringen risigt till. Det redovisar Mikael Damberg (S) bra i dagens DN.

Annars funderar jag mycket på hur disparat Almedalsveckan är. I huvudsak tror jag det är utomordentligt. Här finns omkring 3 400 olika seminarier där Sveriges och ibland världens bästa kunskapare och debattörer delar med sig av sina kunskaper, tankar och idéer. Här finns representanter från alla partier som får möjlighet att pröva sina lösningar och tankar i debatter mot motståndare och samarbetsparter. För min del är det inte minst en härlig möjlighet att få kompetensutveckling inom snart sagt alla områden.

En allt större del av utbudet under Almedalsveckan är numera knutet till existensiella och andliga frågor. Gårdagen avslutade jag med en alldeles hänförande midnatts/fredsmässa i Domkyrkan, där KG Hammar predikade. Jag gick därifrån stärkt i övertygelsen och tron att det går att skapa ett bättre samhälle.

När politisk övertygelse också kan hämta kraft ur existensiella frågor och tillåtas rymma en andlig dimension, blir de politiska lösningarna och reformerna grundade i en långsiktig tanke och tradition. Religionen är uråldrig, de politiska ideologierna högst ett par hundra år gamla…

Då avstår man från att i valrörelsen spela med kommunikationstaktiernas metoder som huvudingrediens. Då blir politiken istället inriktad på att bygga vidare. I riktning mot ett bättre samhälle, där människan nu och i framtiden får möjlighet att bli fri och delaktig i gemenskapen.

KG Hammar lärde oss ett grekiskt ord under sin predikan. Kairos. Det betyder ”det rätta ögonblicket”.

Kairos!

Dags för rättvisa!

Om Åsa Romsons tal: DN, Sydsvenskan, Eskilstuna-Kuriren

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Idé och rättvisa, Miljö och klimat | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Marknad eller politik? I alla fall inte Ensvarspolitik

Igår var det Sverigedemokraternas tur att inta Almedalen. Jag var inte där, utan lyssnade istället på statsminister Özz Nujen. Han var lika bra denna gång som tidigare! I Almedalen (det går att se på talet i efterhand hos SVT-play) använde som vanligt huvuddelen av sin tid till att prata om sin flyktingfientliga agenda. Det brukar sägas om Sverigedemokraterna att de är ett enfrågeparti. Det är fel begrepp tycker jag. De är ett typiskt ensvarsparti. Oavsett frågan och problemställningen är alltid svaret att minska invandringen. Verkligheten är dessbättre mer komplex än så.

Sverigedemokraternas stöd tror jag därför inte beror på deras rasistiska och främlingsfientliga ensvarspolitik, utan på att andra partier varit och är för ovilliga och otydliga i att på allvar ta itu med de samhällsproblem vi befinner oss i. Ekonomisk fördelning och en politik för social sammanhållning, tillsammans med kraftfulla insatser för att styra om resursanvändningen och därmed klimatpåverkan är bättre svar på de frågor Sverigedemokraterna alltid löser med ”Stoppa invandringen”. Deras idémässiga utgångspunkt är att vi inte ska inspireras av nya impulser. För det är precis vad kulturkonservatism i Sverigedemokratisk tappning leder till. Med deras idé skulle vi inte ha julgran och inte äta hamburgare eller kåldolmar. För allt är kulturimport, nämligen. Import från andra länder och andra kulturer, som vi kunnat göra genom att vara ett öppet samhälle.

Under dagen arrangerades ett stort antal seminarier med temat mänskliga rättigheter. Några av dem hade jag möjlighet att besöka. Där beskrivs dessvärre alldeles för ofta glasklara samhällsproblem som vi måste ta itu med, men som inte löses genom Sverigedemokraternas ensvarspolitik. Men heller inte av den i mitt tycke alldeles för ekonomistiska och libertarianska utgångspunkt som nästan alla politiska lösningar bygger på.

Några funderingar från dagen:

1. Mänskliga rättigheter måste på allvar genomsyra rättsväsendet. Brott som handlar om könsförtryck, religionsförtryck, förtryck på grund av sexuell läggning osv. måste lagföras. Det är faktiskt förbjudet att hetsa mot minoriteter. En judisk man ska kunna bära kippa utan att bli trakasserad, hotad eller misshandlad. En muslimsk kvinna ska kunna klä sig i niqab utan rädsla för övergrepp när hon promenerar i parken. En transperson ska kunna uttrycka sin identitet utan risk för hot och hets. Som Özz Nujen sagt; Rasism är ingen åsikt. Rasism är ett brott!

Det är oändligt glädjande att frågor om mänskliga rättigheter äntligen på allvar kommit upp på agendan. De seminarier vi arrangerade i Broderskapsrörelsen/Tro och solidaritet för några år sedan inom området var dessvärre sparsamt besökta. Gårdagens seminarium om Romers situation i Sverige och Europa samlade en överfull kyrka!

2. Politik handlar faktiskt inte om att skapa perfekta marknader. Politik handlar om att sträva efter ett gott samhälle, där alla har plats och får vara sig själva. Det är inte marknaden som sätter politikens gränser, utan politiken som ska sätta marknadens gränser. 

Låt mig avseende punkt två ge ett exempel. Jag har under dagarna varit på ett antal energipolitiska seminarier. Mitt energipolitiska intresse sitter i från tiden i Riksdag och Regeringskansli, samt givetvis från mitt engagemang i Energikommissionen i mitten av 1990-talet. Det är ett politikområde med många utmaningar. Helt klart står, tror jag, att framtiden måste handla om mångfald också inom det energipolitiska området. Det är inte ett kraftslag som kommer att servera ”lösningen”. (Det är för övrigt ungefär lika dumt som att tro att Sverigedemokraternas ensvarspolitik på allvar skulle lösa några problem). Men dessutom slår det mig att alla oupphörligen pratar om ”energimarknaden”. Vaddå för marknad? Det är få stora aktörer, branschen är liten och kopplingarna mellan producenter, konsumenter och statliga tillsyns- och utvecklingsmyndigheter är omfattande. Den politiska regleringen är omfattande, och det tycker i grunden de flesta är bra. Inte minst är det en bransch där statliga bidrag närmast ses som en självklarhet om man ska på allvar ska ta tag i utvecklingsfrågor.

”Saker ska kallas vid sitt rätta namn”, sa Olof Palme. Jag håller med. Energisektorn är ingen ”marknad” i reell mening. Det är en samhällsstyrd sektor med omfattande privata vinstintressen. Om vi fokuserar mindre på marknaden och mer på vad samhället har för behov som ska lösas av energisektorn kommer vi längre.

***

Tidigare har marknadslösningar och avregleringar varit svaret på alla frågor. Underförstått har politik handlat uteslutande om att sträva efter största möjliga effektivitet, och söka maxpunkterna för marknadsjämvikt. Men politik är större. Politik handlar ju om att skapa ett samhälle för människor, inte för marknaden. Det värmer i hjärtat att det politiska samtalet nu vridits över till att handla just om politik.

För det är dags nu.

Dags för rättvisa!

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Publicerat i Arbetarrörelsen, Ekonomisk politik, Energipolitik, Idé och rättvisa, Inrikes | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar