Arkiv för taggar

Lönebidrag behövs eftersom alla behövs

By Lars G Linder

I dagens DN redovisas att antalet unga med sjukersättning ökar kraftigt. ”Omkring var tredje ensamstående förälder med sjukersättning har en låg ekonomisk standard, att jämföra med mindre än var tionde i början av 1990-talet. Under samma tid har de förtidspensionerade ensamstående föräldrarna med barn ökat från cirka 8.000 till 27.000”, skriver DN bland annat.... »