Arkiv för taggar

Spännande med Krueger!

By Lars G Linder

Alan Krueger blir ny ekonomisk rådgivare hos president Barack Obama. Det  är ett spännande och intressant val, som förhoppningsvis ger effekter på den reala ekonomin. Alan Kreuger har i sin forskning kommit fram till flera i ekonomkretsar kontroversiella slutsatser, exempelvis att det inte är självklart att en högre minimilön ger färre jobb och minskar... »