Arkiv för taggar

Bra, LRF och SNF – det ska va' nytt!

By Lars G Linder

LRF och Naturskyddsföreningen har idag presenterat en rapport om hur man kan satsa på miljöteknikutveckling som ett sätt att både minska miljöbelastningen och öka förutsättningarna för nya jobb! Det är riktigt bra, det som föreslås! Sverige ska byggas på kunskap, ny teknik och högt förädlingsvärde. I sak ligger det rätt nära de förslag som... »