Regeringen måste börja följa upp tillsynen av samhällsviktiga funktioner

Samhällsviktiga marknader måste fungera väl, men klarar sig inte utan tillsyn och kontroll. Vi har sett att under den moderatledda regeringens tid har tillsynen över bland annat elnäten, mobilnätens täckning och järnvägens underhåll inte varit en prioriterad fråga. Den levererade kvalitén har inte levt upp till rimliga krav samtidigt som leverantörernas vinster varit stora. Så kan det inte fortsätta. Det är till stora delar en ideologisk fråga som rör skyddet av de svaga i samhället, men är också en fråga om hela samhällets funktion.

DSCN2628Effekterna av den tidigare regeringens brist på intresse har också påverkat tillsynsmyndigheternas ambitioner, vi ser exempelvis att elavbrotten i de större städerna har ökat trots de enorma vinster som energibolagen samtidigt har tagit ut av kunderna och att de täckningskartor som telebolagen utlovar inte håller i verkligheten. Försämringarna på marknaderna har däremot inte lett till några vassare eller tydligt kritiska granskningsrapporter. Omregleringen av samhällsviktiga marknader kan inte bara handla om just regler, utan det krävs dessutom en effektiv och systematisk gransknings- och inspektionsverksamhet från samhällets sida att regler och bestämmelser faktiskt följs och att kvalitén på leveranserna håller vad den lovar.

Ineffektivitet och dålig kvalitet på de samhällsviktiga områdena kan också få försvars- och säkerhetspolitiska effekter. Utan till exempel fungerande energi- och telekommunikationsleveranser fungerar inte samhället.

Därför är det anmärkningsvärt att den förra moderatledda regeringen trots Riksrevisionens kritik av den förebyggande tillsynen i elnäten och järnvägsnäten, inte ställde rimliga krav på återrapportering av genomförda insatser från tillsynsmyndigheterna. Erfarenheter från deras inspektioner bör självklart användas som en kunskapsbas för vidareutveckling av regelverk och politik och kunskaperna är dessutom en viktig ingrediens för att öka konsumentmakten.

Nu har vi fått en ny regering, som tydligt höjt ambitionerna att skydda de svaga i samhället och som har ett större ansvar för rikets säkerhet. Vi utgår från att uppföljning och tillsyn kommer att bli ett tydligare uppdrag i tillsynsmyndigheternas regleringsbrev redan från 2015 än det varit under den moderatledda regeringen. Samhällsviktiga marknader ska ha som utgångspunkt att göra samhällsnytta, inte att leverera övervinster till producenterna.

Lars G Linder
Distriktsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet i Sörmland

Daniel Torstensson
Socialdemokrater för tro och solidaritet i Sörmland

Artikeln publicerad i Aktuellt i Politiken

Tyckte du detta var bra? Dela det:
Det här inlägget postades i Inrikes, Konsumentpolitik och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.