Arkiv för taggar

Borgerlighetens strategi krackelerar

By Lars G Linder

Den ekonomisk-politiska tanken för borgerligheten har under flera decennier varit i princip indelad i tre teser: 1. Prispress är det bästa sättet att stimulera ekonomin 2. Regleringar av ekonomin skapar ineffektivitet 2. Privata driftsformer är effektivare än offentliga Prispressidén – bland annat närd av Milton Friedman och väl använd av framförallt Margaret Thacher, Ronald... »

Låt de fattiga skrapa med foten – skattebefria dem som har stor bostad…

By Lars G Linder

Kristdemokraterna har enligt SvD presenterat ett förslag som såvitt jag förstår innebär att de med stora villor och bostäder ska få skattefrihet om man hyr ut ett rum eller liknande. Medel- och överklassen ska subventioneras för att ha inneboende. Ett närmast briljant sätt att ytterligare tydliggöra och cementera grupperingen av människor i klasser. Skattesänkningen... »

Bäst för dem som har mest

By Lars G Linder

När Reinfeldt talar numera brukar han vara noggran med att det är metallarbetare och vårdbiträden som tjänar på regeringens skattesänkningar. Och visst blir det lägre skatt också för dem – förutsatt att de inte är sjuka eller arbetslösa. Men dessutom – och då blir bilden helt annorlunda än den ”spinn-doktor” Reinfeldt försöker sätta –... »

Dags för rättvisa!

By Lars G Linder

Mona Sahlin och Thomas Östros presenterar idag huvuddragen i en riktigt bra och framtidsorienterad politik för jobb, miljö och välfärd. Jag har väntat och väntat. Särskilt bra är förslagen om höjd skatt för de som tjänar allra allra mest. Rättvist är också förslaget om att de med de lyxigaste och dyraste bostäderna ska betala... »

Är lågskattepolitiken rimlig?

By Lars G Linder

Är det rimligt att direktörer och en liten grupp andra ska kunna tjäna hur mycket som helst utan att betala mer än andra i skatt? Är det rimligt att inkomstskillnaderna ökar och ökar? Är det rimligt att klyftorna blir större och större? Det tycker inte jag. Nog borde man kunna utforma en politik för... »