Arkiv för taggar

Tro och Solidaritet

By Lars G Linder

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Det blir nytt namn på Broderskapsrörelsen, om förbundsstyrelsens förslag också vinner kongressens gehör. Det finns inom förbundet en stor samsyn i att vi måste byta namn på rörelsen för att vara relevant i det Sverige vi idag lever i. Vi har under vintern och våren i förbundet fört diskussioner om... »

Alla har rätt till tak över huvudet

By Lars G Linder

Omkring 18 000 medmänniskor hemlösa i dagens Sverige. Så var det inte för 15 år sedan. Hemlösheten har vuxit och blivit ett omfattande problem. Hemlösa är ingen homogen grupp, utan många människor med olika bakgrund och olika skäl till hemlösheten. Alla kan vi hamna i sådana situationer. Att vara hemlös innebär dels övernattningar på... »

Demokratikriterium för vapenexport – Nu!

By Lars G Linder

Det faktum att Sverige under lång tid sålt vapen till Tunisien och att dessa vapen med stor sannolikhet används för att slå ner på demonstranterna är genant. Det visar också på tydliga brister både i den nuvarande vapenexportlagstiftningen och i tillämpningen av den. Tunisien har varit en diktatur med tydliga kränkningar av mänskliga rättigheter... »

Ändra sjukreglerna nu!

By Lars G Linder

Sedan de nya sjukförsäkringsreglerna sjösattes för mer än två år sedan har den moderatledda regeringen utförsäkrat sjuka och hänvisat dem vidare till socialbidrag. Det är en minst sagt ovärdig behandling av dem som drabbas av ohälsa och sjukdom. Trots att regeringen känt till konsekvenserna av det nya systemet har man låtit det fortgå dag... »

Ökad boendesegregation är Reinfeldts lösning

By Lars G Linder

I dagens DN dömer statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ut hyresrätten. Hans analys är att den ökande boendesegregationen i Stockholm beror på att det finns hyresrätter i centrala stan, hyreskontrakten handlas endast på den svarta marknaden enligt landets statsminister. Hans väg ut ur detta problem är att ta bort hyresrätten. Det vore enligt min mening... »

Demokrati måste betraktas som en mänsklig rättighet

By Lars G Linder

I Tunisien genomfördes för en vecka sedan Jasminrevolutionen, människor krävde jobb och demokrati. Revolten har nu spridit sig till andra delar i regionen. I Egypten pågår just nu Hibiskusrevolutionen. Människor kräver jobb och demokrati. Dessa två revolter speglas omfattande i svensk media. Men det finns en uppenbar risk att vi missar förstå omfattningen av... »

Människan före systemen!

By Lars G Linder

Vuxennämndens i Eskilstuna nya ordförande Mikael Edlund är positiv till att s.k. spisvakter – en brandskyddsutrustning – kommunen (alltså du och jag tillsammans) kan installeras i äldres hem. Utmärkt och bra att han korrigerar nämndens tidigare inställning i den frågan! – I grunden så ställer jag mig positiv till det på grund av att... »

Dags för demokrati!

By Lars G Linder

Med jasminrevolutionens lyckade avsättning av Tunisiens diktator skakar nu flera regimer i regionen. De har alla det gemensamt att demokrati används och mänskliga rättigheter inte följs. Tunisiska partiet, som leddes av den avsatte diktatorn Ben Ali, nöjde sig med stabilitet istället för demokrati och gjorde landet till en polisstat. De nöjde sig med förtrycket... »

Ett förbund för troende socialdemokrater – ny identitet som kräver nytt namn i en ny tid

By Lars G Linder

Jag vill gärna berätta om den spännande diskussion vi förde under distriktsledarsamlingen förra helgen, när representanter för distrikten inom Broderskapsrörelsen samlades på Runö folkhögskola. En folkrörelse som står still är inte längre någon rörelse. Givet valresultatet och det nya Sverige som det faktiskt ser ut, är det dags för socialdemokratin att förändas. Arbetarrörelsen har... »

Misslyckat att avstå från bostadspolitik

By Lars G Linder

Bostadspolitiken har avrustats under en längre tid. Från att ha haft en radikal bostadspolitik, som gav oss världens högsta boendestandard där vi betraktade bostaden som en social rättighet har bostadsfrågan blivit något som marknaden ska hantera alldeles ensam. Det är inget större problem för oss som är väletablerade på bostadsmarknaden. Vi har kunnat göra... »