Skolpolitik

Bra – men fortfarande återstår en del

lördag, oktober 27, 2012
Av Lars G Linder
Bra – men fortfarande återstår en del

Den socialdemokratiska partistyrelsens beslut om bättre regler för välfärdsverksamheten innehåller många bra delar. Men fortfarande återstår en del, för att tillförsäkra kvalitet och mångfald. Den ideella sektorns möjligheter att bli en central och självklar del av välfärden måste stärkas! Först det som är bra: Bättre regler för att försäkra kvaliteten, och tätare inspektioner. Också... »

Skrota bolag utan vinst?

lördag, december 10, 2011
Av Lars G Linder
Skrota bolag utan vinst?

Den förra socialdemokratiska regeringen inledde ett arbete för att underlätta alternativa välfärdsproducenter som inte hade vinstintresse utan verksamhetsintresse som företagsidé. Ett ny kapitel i aktiebolagslagen (kap 32) skapades för att möjliggöra företagsformen Aktiebolag med särskild vinstbegränsning. En bra början, som dessvärre inte följdes upp med nödvändiga följdändringar i skattelagstiftningen men sannolikt också i speciallagarna... »

Nonprofit – inte riskkapital – behövs i välfärden

tisdag, november 22, 2011
Av Lars G Linder
Nonprofit – inte riskkapital – behövs i välfärden

Riskkapitalister har inget på ”äldreomsorgsmarknaden” att göra. När den borgerliga regeringen ska vidta åtgärder för att stävja missförhållandena hos privata vårdföretag, väjer de från varje åtgärd som skulle utestänga vinstintressena. En lag mot orimlig skatteplanering är vad man tänker sig, som svar på Caremas och andra privata äldreomsorgsbolags vinstmaximeringsfilosofi. Det låter rimligt, och är... »

Borgerlighetens strategi krackelerar

onsdag, september 7, 2011
Av Lars G Linder
Borgerlighetens strategi krackelerar

Den ekonomisk-politiska tanken för borgerligheten har under flera decennier varit i princip indelad i tre teser: 1. Prispress är det bästa sättet att stimulera ekonomin 2. Regleringar av ekonomin skapar ineffektivitet 2. Privata driftsformer är effektivare än offentliga Prispressidén – bland annat närd av Milton Friedman och väl använd av framförallt Margaret Thacher, Ronald... »

Nystart och glöm moderaterna

fredag, mars 25, 2011
Av Lars G Linder
Nystart och glöm moderaterna

Jag är tillsammans med en stor mängd goda kamrater på den socialdemokratiska partikongressen. Vi öppnade för några timmar sedan, och fick inledningsvis lyssna till ett riktigt, riktigt bra inledningstal (som ju också var ett avslutningstal) av vår ordförande Mona Sahlin. Nu har den allmänpolitiska debatten kommit igång. Idag diskuterar vi framförallt omvärldsfrågor, alltså hur... »

Entreprenad istället för friskolor?

tisdag, september 8, 2009
Av Lars G Linder

Friskolesystemet gör att den kommunala budgeten för skolverksamhet urholkas utan att det kommer eleverna till del. I takt med att antalet och andelen friskolor ökar tvingas också kommunerna ha en allt större andel ”tomplatser” i de kommunala skolorna. Det kostar pengar, men ger inget tillbaka till eleverna. Kommunerna har ju sistahandsansvaret och är tvungna... »