Kommunalt

Hållbar utveckling i Sörmland – inte än…

tisdag, februari 17, 2015
Av Lars G Linder
Hållbar utveckling i Sörmland – inte än…

En gång för numera rätt länge sedan – närmare tio år sedan för att vara mer exakt – utsågs jag tillsammans med Birgitta Eriksson (MP) till rapportör i frågan om Hållbar utveckling i Regionförbundet Sörmland. Det var före den borgerliga alliansregeringens tid. En tid när det fortfarande var aktuellt – som det än en... »

Sverige är inget aktiebolag!

torsdag, februari 27, 2014
Av Lars G Linder
Sverige är inget aktiebolag!

”AB Sverige”. Det är ett begrepp som används från och till om Sverige. Som nation och som stat. Och så tror sig mer eller mindre relevanta kommentatorer kunna jämföra Sverige med ett aktiebolag, och regeringen som ett mellanting mellan bolagsstyrelse och statsministern som VD. Det är en bedräglig jämförelse. För det är klart att... »

Bra – men fortfarande återstår en del

lördag, oktober 27, 2012
Av Lars G Linder
Bra – men fortfarande återstår en del

Den socialdemokratiska partistyrelsens beslut om bättre regler för välfärdsverksamheten innehåller många bra delar. Men fortfarande återstår en del, för att tillförsäkra kvalitet och mångfald. Den ideella sektorns möjligheter att bli en central och självklar del av välfärden måste stärkas! Först det som är bra: Bättre regler för att försäkra kvaliteten, och tätare inspektioner. Också... »

Vinstfrågan underordnad idén

lördag, maj 5, 2012
Av Lars G Linder
Vinstfrågan underordnad idén

Debatten om vinster eller inte i välfärden böljar fram och tillbaka. Antingen är man mot eller för vinster för välfärdsföretagen. Så formuleras frågan. Och den som är för vill ge valfrihet eller stödja kapitalägarnas vinstbegär, den som är emot vill slå vakt om kvaliteten eller förhindra valfriheten. Hela debatten blir naiv och skjuter bredvid... »

Jag älskar Eskilstuna!

tisdag, januari 17, 2012
Av Lars G Linder
Jag älskar Eskilstuna!

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson skrev häromdagen en bloggpost om vår kära kommun. Ett bra inlägg, väl värt att läsa! Bland annat skriver han att vi ska sluta skämmas och börja älska Eskilstuna. Jag håller med! Hela mitt liv har jag bott i Eskilstuna. En vacker och rik bygd. Med stolta, bestämda, ibland halsstarriga men... »

Enfald a la SD förtorkar

tisdag, december 20, 2011
Av Lars G Linder
Enfald a la SD förtorkar

SJag är dessvärre inte på plats i kommunfullmäktigesalen just nu. Mitt uppdrag som förbundssekreterare i Socialdemokrater för tro och solidaritet har fört mig till Kairo för en konferens om civilsamhällets roll i demokratin. Det är spännande, och jag hoppas kunna lämna reflektioner från konferensen här i ett annat inlägg. Men jag är ledsen över... »

Skrota bolag utan vinst?

lördag, december 10, 2011
Av Lars G Linder
Skrota bolag utan vinst?

Den förra socialdemokratiska regeringen inledde ett arbete för att underlätta alternativa välfärdsproducenter som inte hade vinstintresse utan verksamhetsintresse som företagsidé. Ett ny kapitel i aktiebolagslagen (kap 32) skapades för att möjliggöra företagsformen Aktiebolag med särskild vinstbegränsning. En bra början, som dessvärre inte följdes upp med nödvändiga följdändringar i skattelagstiftningen men sannolikt också i speciallagarna... »

Några bra tips…

tisdag, november 29, 2011
Av Lars G Linder
Några bra tips…

på andra ställen där det finns bra texter att läsa. Tidningen Tro & Politik publicerar i sitt senaste nummer en debattartikel av mig och förbundets välfärdsansvarige, Eva-Lena Gustavsson. Läs den här. Läs också Adrian Kabas intressanta ledare i samma tidning, inom samma område, frågan om behov av alternativ men inte vinstmaximering i välfärden. Om... »

Nonprofit – inte riskkapital – behövs i välfärden

tisdag, november 22, 2011
Av Lars G Linder
Nonprofit – inte riskkapital – behövs i välfärden

Riskkapitalister har inget på ”äldreomsorgsmarknaden” att göra. När den borgerliga regeringen ska vidta åtgärder för att stävja missförhållandena hos privata vårdföretag, väjer de från varje åtgärd som skulle utestänga vinstintressena. En lag mot orimlig skatteplanering är vad man tänker sig, som svar på Caremas och andra privata äldreomsorgsbolags vinstmaximeringsfilosofi. Det låter rimligt, och är... »

Allt kan inte mätas med pengar

fredag, oktober 28, 2011
Av Lars G Linder
Allt kan inte mätas med pengar

Jag blir mer och mer fascinerad över de borgerliga partiernas fullkomliga fixering vid marknad, fri konkurrens och privata lösningar. Den som känner mig vet att jag inte är motståndare till privata företag. Inte till entreprenörskap, och inte till marknadsekonomi. Tvärtom är marknadsekonomin ett utmärkt sätt att ordna ekonomin i ett samhälle. Men för mig... »