Om mig

CV för Lars G Linder hittar du här

Med orättvisor som drivkraft

Ordet ”orättvisa” öppnar kranen. Lars G Linder tar samtalet på en tur genom hemstaden Eskilstuna, från de välmående villaområdena Mesta, Borsökna och Skogstorp, till det problemlastade Råbergstorp. Däremellan löper mindre än fem kilometer väg, precis som på 70-talet. Men det sociala avståndet har ökat snabbt under senare år.

– Klassklyftorna syns så tydligt när boendestandarden blir mer ojämn, konstaterar han.

Och bilden av orättvisan blir tydligare när den avspeglas på ett mindre område. Själv uppvuxen i det han kallar ett ”etniskt rent” villaområde, har Lars G Linder alltid varit medveten om världen omkring det.

Att förmå honom att tala om sig själv är inte lätt. Det som talar är engagemanget, det han berättar om är åstadkommanden. Inte så mycket de egna. Broderskapsrörelsens insatser för att vända den svenska mellanösternpolitiken, och miljöpolitiken, får egna kapitel. Ändå har han varit medlem endast i sju år. Han har varit troende i åtta. Och är i stort sett uppväxt som politiker.

– Att jag blev troende var inte stort eller omvälvande, utan snarare något som växte fram.
Han vill egentligen inte säga att det var en mognadsfråga; det skulle kunna antyda att andra är omogna…
– Men okej, för mig personligen var det nog det.
Generat skratt. Gick det där ihop?

Broderskapsrörelsen har trots det sena intåget i Lars G Linders liv stor betydelse. En reflektion är att rörelsen är stark, dels på grund av att föreningen av tro och politik gör individerna i rörelsen trygga, men också för att det inte står ett särintresse bakom den.

– Här finns plats för idéer, det är bara de som bär oss. För mig har Broderskapsrörelsen betytt just det: Vi kan. Därför att vi har idéer som är starka, och för att vi kan stå upp för människovärdet och för de svaga oavsett allt annat.

Det politiska intresset har alltid funnits där. Pappa var ordförande i den lokala s-föreningen när den startade, lille Lars lärde sig mycket av gubbarna där. Han var med i partiet innan han gick med i SSU, eftersom SSU hade 14-årsgräns. Det hade inte partiet.

Om ett uppvaknande ska identifieras, så skedde det troligen under en resa till släktingar i USA: en moster bodde i det närmaste i slummen, en annan släkting i ett välbärgat område. De stora skillnaderna gjorde intryck.

– Hemma hade vi byggt bort sådana orättvisor. Men nu har vi dem här, det är värre idag än någonsin.

På den hemsida han numera inte uppdaterar så ofta är ämnet till största del vård och miljö. På de områdena har han varit verksam, dels som departementsråd på miljödepartementet, och som landstingspolitiker i Sörmland. Intresset för bostadspolitik är latent, enligt egen utsago. Och det är frågan om rättvisa som det intresset bygger på.

Det han är mest stolt över under sin tid som kommunalråd i Eskilstuna – vilket han blev i stort sett omedelbart efter avslutade studier – är att han tvingade Hyresbostäder bygga om det nedgångna området Fröslunda. Det var mitt i lågkonjunkturen, och bortsett från de förbättrade bostäderna skapades arbetstillfällen.
– Bostadspolitiken är ett så kraftfullt verktyg. Nu har den helt runnit oss ur händerna, säger han. Strax därpå överraskar han med att konstatera att han själv var med och raserade bostadspolitiken på 90-talet, under saneringsarbetet efter den borgerliga regeringen. Han arbetade på dåvarande inrikesdepartementet.
Lars G Linder har gjort en del karriärkast, och menar att det är betecknande för en Broderskapare: Bortsett från varandes en lite rödare, lite grönare och lite vitare uppsättning socialdemokrater, är karriärintressena är svaga.

– Här befinner man sig av andra anledningar.

Marika Sivertsson

Aktuellt i Politiken den 22 september 2008


Comments are closed.